Pietní shromáždění 19. 8. 2018 v Hodoníně u Kunštátu

20.08.2018 12:30|příspěvkové organizace

V neděli 19. 8. 2018 od 11 hodin se uskutečnilo v Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě na místě bývalého tzv. cikánského tábora pietní shromáždění k uctění památky obětí holokaustu. Poté proběhl seminář o vzdělávání na místech paměti, který je součástí Letní školy pro učitele, kterou pořádá Muzeum romské kultury a Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s Romea.cz.

 

Letos v srpnu si připomínáme 75. výročí od vypravení velkého transportu romských mužů, žen a dětí z tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau. Většina z nich se už nikdy nevrátila. V táboře během internace zahynulo 207 osob, přičemž věk nejmladší vězeňkyně Libuše Malíkové byl pouhé 4 měsíce.

Pietní shromáždění jsme zahájili přímo v areálu již vybudovaného památníku v 11 hodin, poté jsme se přesunuli na nedaleké pietní místo Žalov k uctění památky obětí tábora krátkou modlitbou a kladením věnců. Od 12 hodin v památníku jsme si poslechli vzpomínky vězňů včetně historického exkurzu a projevy osobností politické, kulturní i romské reprezentace.

Za ministerstvo kultury promluvil pan Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury. Velmi vzácný byl projev paní Heleny Ondrášové, jedné z posledních žijících vězenkyň z bývalého tzv. cikánského tábora v Hodoníně. Promluvili také zástupci ambasád a nakonec podtrhl důležitost pietního aktu holokaustu Romů pan Pavel Fried, emeritní předseda Židovské obce Brno.

Od 13 hodin byla možnost návštěvy památníku. „Rozhodli jsme se zpřístupnit památník pro veřejnost aspoň v tento den, přestože stále intenzivně pracujeme na dokončení expozic a areál je zatím uzavřený. K vidění tak je barák vězňů a barák dozorců. K dispozici návštěvníkům jsou i nové informační letáky o památnících holokaustu Romů a Sintů (Hodonín u Kunštátu a Lety u Písku), které Muzeum romské kultury (MRK) spravuje od letošního roku.“ vysvětluje ředitelka MRK, Jana Horváthová.

Součástí pietního shromáždění je od 14 hodin seminář o vzdělávání na místech paměti, který jako součást Letní školy pro učitele připravili  Muzeum romské kultury a  Institut Terezínské Iniciativy ve spolupráci s Romea.cz. „Letní škola pro učitele začala již v pátek v Muzeu romské kultury v Brně, kde se uskutečnilo několik workshopů z dějin a kultury Romů. V sobotu se učitelé věnovali edukační technice vyprávění příběhů a problematice menšin. V neděli završili letní školu účastí na pietním shromáždění a seminářem s odbornými příspěvky o vzdělávání na místech paměti.“ Přibližuje program Letní školy pro učitele, akreditované MŠMT její organizátorka Eva Dittingerová z Muzea romské kultury. 

Akce se zúčastnilo kolem 250 lidí a byla také živě přenášena přes Romea.cz a reportáž pořídila i Česká televize.

Více informací naleznete na www.rommuz.cz a na www.facebook.com/muzeum.romske.kultury/

Kontakt:
Kristina Kohoutová

tisková mluvčí Muzea romské kultury
T: 775 407 065
E: media@rommuz.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.