Nastavení cookies

Pietní akt v Letech u Písku

08.05.2022 13:45|ministerstvo

Politici společně s veřejností uctili v neděli 8. května 2022 v Letech u Písku památku romských  a židovských obětí nacismu. Za Vládu České republiky se piety zúčastnil ministr kultury Martin Baxa. 

 

Společně s pozůstalými, osobnostmi českého politického, kulturního a náboženského života a členy diplomatického sboru si připomněl tragédii nevinných romských obětí nacistů v době II. světové války.

Po zahájení pietního aktu a kladení věnců následovala bohoslužba, kterou sloužil Tomáš Butta, VIII. patriarcha Církve československé husitské za asistence zástupce Českobratrské církve evangelické. V následující proslovech řečníci varovali před jakoukoli formou extremismu, který vede k rasistickému vnímání jednotlivých skupin obyvatelstva a podněcuje nenávist.

Ministr kultury Martin Baxa na úvod svého vystoupení poděkoval jménem Vlády České republiky všem přítomným za účast a zdůraznil nutnost budovat historickou tradici a připomínat si události, které zapříčinily největší tragédii v moderních dějinách Evropy. Připomněl, že tragédie romského holocaustu je jednou z dosud ne zcela zpracovaných kapitol naší nedávné historie a zaslouží si naši maximální pozornost a ocenil, že se v Letech po dlouhé době váhání a dohadů konečně vybuduje důstojný památník.

„Když jsem kdysi navštívil toto místo, cítil jsem smutek, hněv a stud. Smutek nad oběťmi genocidy. Hněv na pachatele z řad fašizujících československých kruhů druhé republiky, na nacisty i na jejich české pomahače.  A stud nad neschopností a neochotou politické reprezentace včetně vysokých ústavních činitelů skoncovat s místem hanby a vybudovat romským obětem důstojný památník. Dovolte, abych se dnes jménem Vlády České republiky upřímně omluvil za všechny politiky všemožných stran, kteří v uplynulých letech temný příběh Letů u Písku ignorovali, zlehčovali, nebo dokonce znevažovali,“ řekl ministr Baxa.

Lety u Písku jsou smutným mementem romského holocaustu, při kterém bylo v koncentračních táborech v Evropě zavražděno statisíce Romů. Z celkového počtu více než 1300 osob, jež prošly letským táborem, nejméně 326 v táboře zemřelo, více než 500 vězňů bylo deportováno do vyhlazovacího tábora Auschwitz – Birkenau a osud zbylých je nejasný. Genocida českých a moravských Romů a Sintů patří k jedněm z nejdůsledněji provedených genocid druhé světové války.

Pietní akt k uctění památky obětí romského holocaustu se v Letech koná každoročně v návaznosti na slavnostní umístění kamenného památníku v Letech u Písku tehdejším prezidentem Václavem Havlem v roce 1995. Na závěr dnešního pietního shromáždění předal předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička cenu Za lidskost, kterou získala česká pobočka Lékařů bez hranic. Cenu od předsedy převzala ředitelka české pobočky Sylvie Horáková.

Pietu pořádal Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR ve spolupráci s Muzeem romské kultury a jeho specializovaným pracovištěm Centrem Romů a Sintů v Praze. Akce se konala pod záštitou ministra kultury Martina Baxy.

Projev ministra kultury Martina Baxy

 

Jana Malíková, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.