Pietní akt k 77. výročí lidické tragédie

14.06.2019 13:40|avíza

Ministr kultury Antonín Staněk uctí spolu s dalšími ústavními činiteli a představiteli veřejného života 15. června 2019 památku zavražděných lidických občanů. Vzpomínková akce k 77. výročí lidické tragédie se koná pod záštitou ministra kultury v Památníku Lidice - příspěvkové organizaci MK.

 

Pieta je organizována spolu s obecním zastupitelstvem Lidic a Českým svazem bojovníků za svobodu. V 10 hodin se ministr Staněk společně s přítomnými ústavními činiteli zúčastní pietního aktu u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Ceremoniál se koná každoročně v čase výročí tragických událostí v této středočeské obci, kde nacisté vyvraždili obyvatelstvo jako exemplární odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Oběťmi nacistického řádění se stalo 340 lidických obyvatel.

Pietní akce se v den výročí vyhlazení Lidic konají především v areálu lidického památníku, který je trvalým mementem utrpení zdejších občanů.

 

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/pietni-vzpominka-k-77-vyroci-vyhlazeni-obce-lidice/

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.