Pietní akt k 76. výročí lidické tragédie

07.06.2018 11:30|avíza

Ministr Šmíd uctí spolu s dalšími ústavními činiteli a představiteli veřejného života 10. června 2018 památku zavražděných lidických občanů.

 

Vzpomínková akce  k 76. výročí lidické tragédie se koná pod záštitou ministra kultury v Památníku Lidice - příspěvkové organizaci MK.

Pieta je organizována spolu s obecním zastupitelstvem Lidic a Českým svazem bojovníků za svobodu. V 10 hodin  se ministr Šmíd společně s přítomnými ústavními činiteli zúčastní pietního aktu u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Ceremoniál se koná každoročně v čase výročí tragických událostí v této středočeské obci, kde nacisté vyvraždili obyvatelstvo jako exemplární odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Celkem 173 mužů a chlapců starších patnácti let bylo nahnáno do Horákova statku, na jehož zahradě byli posléze zastřeleni. Ženy byly převezeny do tělocvičny kladenské reálky. Jejich další cesta odtud vedla do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Děti byly, kromě několika, vybraných na poněmčení a batolat do jednoho roku, zavražděny plynem cestou do vyhlazovacího tábora. Oběťmi nacistického řádění se stalo 340 lidických obyvatel.

Po skončení pietního aktu si ministr Šmíd ve výstavní síni In memoriam prohlédne výstavu „Lidice a doba prezidenta Osvoboditele“, která byla uspořádána  ke 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky v rámci projektu Ministerstva kultury "Společné století 1918 – 2018". 

Pietní akce se v den výročí vyhlazení Lidic konají především v areálu lidického památníku, který je trvalým mementem utrpení zdejších občanů.

 

 Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.