Perníčky 2018

04.12.2018 09:10|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě již po devatenácté připravilo pro děti i dospělé setkání s lidovými výrobci, aby připomnělo tradiční rukodělnou výrobu našich předků v podzimním období. Akce Perníčky 2018se letos od 4. do 5. prosince účastní 17 výrobců.

 

Návštěvníci akce si však mohou prohlédnout nejen zdobení perníčků různými vzory, barvami a technikami, ale též práci se dřevem, jako např. řezbu betlémů, vytváření tradičních „štípaných holubiček“, výrobu tradičních rukavic z Kopanic, tzv. „pališochů“ nebo tkaní ovčácké vesty. Tradiční práce s kukuřičným šustím poskytne pohled na výrobu betlému z tohoto zvláštního materiálu. Představeny budou také další tradiční techniky  jako např. patchwork, háčkování nebo keramika. Celý program uvede výklad o lidových zvycích od muzejního pedagoga Roberta Provodovského. 

Muzeum tuto akci připravuje také s místní základní uměleckou školou, z níž představí nadějné klavíristy, kytaristy a dětskou cimbálovou muziku.

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.