Památník Terezín zve na unikátní virtuální prohlídky

03.05.2021 14:20|příspěvkové organizace

Od letošního roku si mohou zájemci zdarma a z prostředí svého domova projít všechny externí i vnitřní expozice Památníku Terezín. Slouží k tomu unikátní 3D model, který je k dispozici na webových stránkách www.pamatnik-terezin.cz. Dostupná je také placená verze, v rámci které si mohou návštěvníci projít model s živým průvodcem a dostat tak plnohodnotnou alternativu ke klasické prohlídce. Podle autorů projektu nemá rozsah 3D modelu konkurenci ani v tuzemsku, ani v zahraničí. 

 

Stejně jako další muzea a památky v České republice, snažil se i Památník Terezín využít období dlouhodobé nucené uzavírky ke zlepšení svých internetových služeb. Vzhledem k situaci je virtuální prezentace jedinou možností, jak zůstat v kontaktu nejen s návštěvníky a zájemci o historii, ale jak také naplňovat jednu ze základních úkolů Památníku Terezín, kterým je uchovávání památky obětí represivních zařízení spojených s pevností Terezín během 2. světové války. „Naším původním záměrem bylo zpřístupnit objekty Památníku v podmínkách, kdy to nebylo kvůli špatné epidemiologické situaci možné fyzicky. Oslovili jsme s tímto nápadem brněnskou firmu Panopro, která se specializuje na realizaci 3d prohlídek formou tvorby 3D skenů a jejich následného propojení do reálných 3D modelů. V těchto modelech se pak lze volně pohybovat, vše si prohlížet, přibližovat atp. Prvotní objednávka byla na 3D prohlídky vybraných interiérů s tím, že pokud to technologie umožní, zkusí se i některé venkovní prostory. Po prezentaci průběžných výsledků jsme byli nadšeni a rozhodli jsme se pokračovat dále, a nechat nasnímat kompletně celý areál, všechny objekty Památníku Terezín, tedy samozřejmě Malou pevnost a Muzeum ghetta, ale také Magdeburské kasárny, bývalou židovskou modlitebnu a mansardu, vážní domek s výstavou o transportech, obřadní místnosti s márnicí a kolumbárium, i krematorium“, popisuje mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.

Výsledný produkt umožňuje zájemcům plnohodnotnou návštěvu objektů Památníku Terezín z pohodlí svého domova, jak přes počítač či tablet, tak i mobilní telefon, průvodci a lektoři vzdělávacího oddělení mají zároveň v rukou velmi kvalitní nástroj pro virtuální prohlídky. Přínosem je pro Památník už samo zaznamenání objektu, navíc v takové kvalitě, v modelu se dají např. pořizovat  fotografie nebo měřit vzdálenosti mezi jednotlivými místy.

Unikátnosti projektu si byli dobře vědomi také ve firmě Panopro. „Nikdo před námi ještě v ČR takto rozsáhlý prostor neskenoval a nemáme informace o podobném projektu ani ze zahraničí. Pro představu, podařilo se nám nasnímat prostor o velikosti 80 000 m2, což odpovídá přibližně 20 fotbalovým hřištím“, říká k tomu Marcel Oujezdský, jednatel firmy.

Na webových stránkách Památníku Terezín, které jsou www.pamatnik-terezin.cz, má návštěvník přístup do virtuálních prohlídek ve dvou režimech. V režimu bezplatném, kde si může všechny objekty Památníku Terezín projít sám, přičemž 3D modely jsou doplněné o velké množství textového i obrazového materiálu. Druhou variantou je pak možnost absolvovat tyto virtuální procházky nebo prohlídky s živým průvodcem. Mluvčí Památníku Stanislav Lada k těmto prohlídkám dodává: „Průvodcovský výklad nabízíme ve všech jazycích jako u standardních prohlídek, tzn. kromě češtiny také v angličtině, němčině, italštině a španělštině. Tato možnost virtuálních prohlídek je zpoplatněna, dle našeho běžného ceníku. Průvodce se s návštěvníkem spojí pomocí platformy Google Meet, nasdílí mu svou obrazovku s 3D modelem příslušného objektu a provede ho, vše mu ukáže úplně stejně, jako kdyby byl v objektu fyzicky. Návštěvník může s průvodcem komunikovat, na všechno, co ho zajímá, se může hned zeptat, jedná se o plnohodnotnou alternativu ke klasické presenční prohlídce. Již od začátku roku máme tento model k dispozici a naši průvodci a lektoři vzdělávacího oddělení již tímto způsobem provedli velké množství, zejména českých škol. Velký zájem očekáváme u návštěvníků ze zahraničí, kteří nebudou moci přijet osobně.“

Podle prozatímních statistik registrujeme kolem 5000 unikátních přístupů do aplikace, v které jsou 3D modely uloženy.

Dalším projektem z kategorie virtuálních prohlídek je mobilní aplikace Iwalk, na jejímž obsahu pro Terezín spolupracovali lektoři vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Aplikace je zdarma ke stažení pro telefony s operačním systémem Android a iOS, zájemci o historii v ní naleznou sestřihy audiovizuálních výpovědí bývalých vězňů ghetta v Terezíně, doprovodné texty či fotografie, doplňující historický kontext těchto výpovědí. Návštěvník si prochází Terezín a podle polohy GPS mu jeho mobilní zařízení automaticky pouští informace k danému místu. 

 

Kontakt:
Mgr. Stanislav Lada
T: 775 338 604
E: press@pamatnik-terezin.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.