Památník Terezín hostí evropské setkání Mezinárodní koalice míst svědomí

14.11.2017 10:06|příspěvkové organizace

Setkání proběhne ve dnech 17. – 19. listopadu 2017 v budově bývalých Magdeburských kasáren v Tyršově ulici v Terezíně.

 

Mezinárodní koalice muzeí svědomí „The International Coalition of Sites of Conscience“ sdružuje více než 200 organizací z 55 zemí celého světa a umožňuje jejich vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností. Památník Terezín je bezmála 15 let členem tohoto sdružení spolu s muzei, paměťovými institucemi a dalšími organizacemi, věnujícími se například památce obětem holocaustu, diktátorských režimů či obecně dodržování lidských práv. V České republice jsou kromě terezínského památníku členy této koalice Muzeem romské kultury v Brně a nově také s organizace Gulag.cz.

Účastníci setkání si během svého pobytu v ČR prohlédnou Památník Terezín, seznámí se s jeho vzdělávacími aktivitami (některé z nich jsou či v minulosti byly tímto sdružením financovány). V Praze pak navštíví Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Setkání bude platformou pro diskuzi a přímý zážitek toho, jak se „místa svědomí“ snaží zapojovat mládež do práce s náročnými tématy a jak u ní podporují empatii a občanskou angažovanost. Účastníci se seznámí s příklady strategií, prostředků a nástrojů, které „místa svědomí“ vyvinuly v oblasti spolupráce s mládeží. Chybět nebude ani prostor pro diskuzi o probíhajících výzvách v této oblasti.

Webové stránky ICSC
Program

Kontakt:
Mgr. Tomáš Rieger
vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu
Památník Terezín
T: +420 416 724 549
M: +420 606 333 900
E: rieger@pamatnik-terezin.cz
W: pamatnik-terezin.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.