Památník národního písemnictví zahájil výstavu Listování Slovenskem o česko-slovenské spolupráci v oblasti knižní kultury

30.10.2018 12:35|příspěvkové organizace

Putovní výstava Listování Slovenskem, s podtitulem Slovenská literatura v českých nakladatelstvích 1918–1939, je příspěvkem Památníku národního písemnictví k oslavám 100. výročí založení Československa. 

 

Představuje  sondu do dosud poměrně málo zpracovaného tématu vztahů Čechů a Slováků na poli knižní kultury a na 30 panelových plochách přibližuje nejvýznamnější české nakladatelské projekty, knižní řady a důležité tituly věnované slovenské tvorbě. Expozice Listování Slovenskem: Slovenská literatura v českých nakladatelstvích 1918–1939  je předzvěstí velkého výstavního projektu Z rodinného alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, který Památník národního písemnictví představí začátkem léta 2019 v letohrádku Hvězda. Autorkou výstavy je Monika Kapráliková, kurátorem je Karel Kolařík z Památníku národního písemnictví. Panely zobrazující vztah české a slovenské knižní kultury budou v Sále Boženy Němcové (PNP, Strahovské nádvoří 1/132) vystaveny od 31. října do 11. listopadu 2018. Poté bude výstava představena na Slovensku.   

Ján Botto - Knižnice Jánošíkova.

Hlavním tématem výstavy Listování Slovenskem: Slovenskáliteratura v českých nakladatelstvích 1918–1939 a současně motivací pro její vznik je doposud málo zpracované téma spolupráce Čechů a Slováků na poli knižní kultury.Výstava připomene české nakladatele, kteří vydávali slovenskou literaturu v původním znění. „Nepřeváděním z jednoho jazyka do druhého respektovali oficiální ideologii o jednotném československém jazyce s jeho dvěma variantami – češtinou a slovenštinou a napomáhali tím seznamovat české čtenářstvo nejen se slovenskou literaturou ale i kulturou.Na Slovensku se české knihy četly dlouhodobě, běžný český čtenář však nebyl zvyklý slovenské knihy číst, natož kupovat,“ uvádí autorka výstavy Monika Kapráliková. Výstava množstvím reprodukcí obálek, knižních vazeb, nakladatelských časopisů a fotografií vizualizuje autorský, redaktorský a nakladatelský život v meziválečném Československu. Připomíná dnes téměř zapomenuté osobnosti, například nakladatele Leopolda Mazáče nebo Vojtěcha Tilkovského, a současně dokumentuje jejich publikační aktivity. „Česká nakladatelství s etablovanou distribuční sítí  dopomohla probudit a udržet zájem o slovenskou knihu na Moravě i v Čechách. Jejich úloha tím ale neskončila. Na Slovensku samotném, kde tradičně konzervativní knižní trh procházel po roce 1918 náročnou adaptací na nové poměry, sehrála část českých nakladatelských kruhů dokonce úlohu formativní. Zejména ve vztahu k mladé původní tvorbě a překladům ze světových jazyků do slovenštiny pomáhala vytvořit podmínky pro uměleckou tvorbu. V neposlední řadě, přes české nakladatele a jejich kontakty se slovenská kniha také dostávala do zahraničí,“ uzavírá Kapráliková. 

Nakladatelství L. Mazáč.

Vizuál výstavy odkazuje k společné historii obou zemí, což symbolizuje otevřená červená a modrá kniha. Dvojkříž nad nimi je inspirovaný ediční řadou Edice mladých slovenských autorů, která vycházela v letech 
1925 – 1937.  

Většina reprodukovaných obálek a materiálů pochází z fondů Památníku národního písemnictví, Slovanského oddělení Národní knihovny, z Literárního archivu Slovenskej národnej knižnice, z Archivu knihovny Národního muzea a od soukromých sběratelů. Výstava je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018 a projektu Společné století. V Sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví bude otevřena od 31. října 2018 do 11. listopadu 2018 každý den mezi 10:00 – 17:00. 


31. října 2018 – 11. listopadu 2018
Výstava Listování Slovenskem: Slovenskáliteratura v českých nakladatelstvích 1918–1939 
Památník národního písemnictví (Sál Boženy Němcové)
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Autorka výstavy: Monika Kapráliková
Kurátor výstavy: Karel Kolařík

 

Kontakt:
Bc. Veronika Havlíková 
Oddělení prezentace sbírky
Památník národního písemnictví
T: +420 778 757 662
M: +420 605 502 723      
E: havlikova@pamatnik-np.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.