Památková inspekce uspořádala další z porad odborníků v památkové péči

24.10.2019 15:21|ministerstvo

Ve čtvrtek 24. října 2019 proběhla v Nostickém paláci za účasti více než 60 pracovníků krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury a dalších přizvaných hostí i z řad zástupců významných vlastníků kulturních památek porada odborných pracovníků specializovaných na výkon státní správy na úseku památkové péče. Letošní  již 8. celostátní porada se zaměřila především na oblast archeologie.

 

Jednání uvedl a účastníky přivítal náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, o aktuálních poznatcích veřejného ochránce práv na úseku památkové péče promluvil zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv Marek Hanák.

Hlavní téma archeologie bylo rozděleno do několika samostatných bloků. O informačních zdrojích v archeologii pohovořil David Novák, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Informace o databázích odcizených předmětů kulturní hodnoty a obecně o práci Policie ČR v této oblasti přednesli Barbora Kubíková a Ján Rybár, odbor pátrání policejního prezidia Policie ČR. Tématu náhodných nálezů a spolupráci oprávněných organizací s veřejností, včetně využívání a zneužívání detektorů kovů se věnoval Jan Mařík, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. O zkušenosti se společným projektem zaměřeným na poznávání archeologického dědictví Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a Jihomoravského kraje se podělil Balázs Komoróczy, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.