Památková inspekce uspořádala další z porad odborníků v památkové péči

26.10.2018 13:33|ministerstvo

Na MK proběhla již 7. celostátní pracovní porada pracovníků krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, kteří vykonávají památkovou péči. Hlavním tématem porady byla tentokrát ochrana zeleně z hlediska zájmů státní památkové péče.

 

Ve čtvrtek 25. října 2018 proběhla v Nostickém paláci za účasti více než 60 pracovníků krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury a dalších přizvaných hostí i z řad zástupců významných vlastníků kulturních památek (Asociace majitelů hradů a zámků) už sedmá porada odborných pracovníků specializovaných na výkon státní správy na úseku památkové péče, již připravila a zajišťovala Památková inspekce MK.

Porada byla tematicky zaměřena na problematiku ochrany zeleně z hlediska zájmů památkové péče a zásahů do zeleně v souvislosti s uplatňováním tohoto veřejného zájmu.

Jednání uvedl a účastníky přivítal náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, o aktuálních poznatcích veřejného ochránce práv na úseku památkové péče promluvil zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv Marek Hanák.

Otázek ochrany zeleně a zásahů do ní z hlediska zájmů státní památkové péče se týkalo společné vystoupení státního tajemníka MK Zdeňka Nováka a ředitele Památkové inspekce MK Martina Zídka. 

Věřím, že včerejší setkání bylo přínosné pro všechny účastníky, a že nás v naší snaze o pokračování této formy metodické spolupráce budou kolegové i nadále podporovat,” uvedl při setkání ředitel Památkové inspekce Martin Zídek.

Závěr pracovní porady patřil vystoupení Alexandry Křížové, náměstkyně generální ředitelky Národního památkového ústavu, na téma Ústřední seznam kulturních památek a Památkový katalog.

Podrobnější informace naleznete zde: https://www.mkcr.cz/metodicka-cinnost-250.html

 

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.