Nastavení cookies

Otevření výstavy Mundus Comenii zrušeno

16.03.2020 15:20|příspěvkové organizace

Po bedlivém mapování situace a vyhodnocení všech rizik spojených s výskytem koronaviru se nadace Stichting Comenius Museum, která připravovala slavnostní program na sobotu 28. března 2020, rozhodla zrušit veškeré akce, jež byly na tento den v nizozemském Naardenu naplánovány. 

 

Rozhodnutí padlo po konzultaci s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a s českými zastupitelskými úřady.

Dopolední program měl přinést slavnostní otevření nové stálé expozice Mundus Comenii – Svět Komenského. Dle informací nadace spravující naardenské muzeu bude expozice přístupná návštěvníkům od 1. dubna 2020. Odpoledne pak měl proběhnout 9. ročník ceremoniálu a předání Ceny Komenského pro rok 2020, tu měl letos obdržet filosof a teolog Prof. Tomáš Halík. 

Holandská i česká strana zůstávají v kontaktu a dle stavu v příštích týdnech budou případně jednat o novém termínu, kdy by se tyto dvě akce mohly uskutečnit. O vývoji budou včas informovat. 

Prozatím je nejbližší akcí v rámci mezinárodní kooperace konference Komenský a pansofie, která se koná v Naardenu a Amsterodamu v termínu 12.–15. listopadu 2020. 

 

Kontakt:
Robert Provodovský
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.