Ostatky kardinála Josefa Berana se dnes po bezmála padesáti letech vrátily z Vatikánu do vlasti

20.04.2018 19:20|ministerstvo

S kardinálem se ve čtvrtek 19. dubna 2018 loučili seminaristé z papežské české koleje Nepomucenum, kde Beran během svého nuceného exilu pobýval.

 

Posledního rozloučení se v Římě zúčastnila i česká delegace složená ze zástupců katolické církve i státu, kterou vedl ministr kultury Ilja Šmíd. Ten při čtvrtečním projevu v  Papežské koleji Nepomucenum poděkoval Svatému stolci za možnost uložení ostatků po smrti  kardinála Berana v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

"Návrat kardinála Josefa Berana do vlasti je velkým triumfem. Repatriací končí jeho emigrace. Kardinál Beran je příkladem pro nás všechny. Je příkladem člověka, v jehož osudu jakoby se zrcadlil osud celého národa; byl perzekuován dvěma totalitami, ale nikdy se nepodrobil, vždycky jeho osobnost vyzařovala konzistentnost, bojoval za náboženskou svobodu i za svobodu svědomí, nejen pro věřící, ale pro všechny, kteří v různých totalitách byli utiskováni.“

Ilja Šmíd

Ministr Šmíd se během pátečního dne sešel se státním sekretářem Svatého stolce Pietrem Parolinem a tajemníkem pro styky se státy Svatého stolce Paulem Richardem Gallagherem. Schůzky měly  zdvořilostní charakter a tématy byly zejména obecné otázky tykající se aktuálního dění ve světě; migrace, situace křesťanů v problematických oblastech, humanitární a rozvojová pomoc. Na závěr setkání ministr Šmíd poděkoval za možnost převozu ostatků kardinála Berana do České republiky a připomněl stále platné pozvání pro papeže Františka k návštěvě ČR.

V podvečerních hodinách  přistál na pražském letišti Praha-Kbely vojenský speciál s ostatky kardinála Berana. V okamžiku  přistání se rozezněly zvony v pražské arcidiecézi.  Na letišti delegaci slavnostně přivítali zástupci Arcibiskupství pražského, čeští a moravští biskupové , předseda Senátu Milan Štěch a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.  Ostatky kardinála byly umístěny ve Strahovské bazilice. V sobotu 21. dubna je procesí dopraví ze Strahova na Hradčanské náměstí. V katedrále sv. Víta bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sloužit mši, během níž bude vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Po večerní bohoslužbě v pondělí 23. dubna budou ostatky kardinála Berana uloženy v katedrále sv. Víta na Pražském hradě v kapli sv. Anežky.
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.