Oslavte výročí narození jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů!

03.09.2018 11:52|příspěvkové organizace

I v letošním roce zve Národní muzeum na slavnosti s názvem Dvořákova Nelahozeves. Jedná se o již 67. ročník oslav narození Antonína Dvořáka a program bude i tentokrát velmi pestrý.

 

Tradiční oslavy věnované tomuto neobyčejnému skladateli započnou v jeho rodné obci Nelahozeves v neděli 9. září pietním aktem u Dvořákovy sochy. Následovat bude koncert v Památníku Antonína Dvořáka, sborový koncert pro rodiče s dětmi a bohoslužba v kostelíku sv. Ondřeje, v rámci které zazní Dvořákova Lužanská mše. V úterý večer oslavy zakončí koncert česko-německé Akademie komorní hudby na zámku v Nelahozevsi.

Antonín Dvořák se narodil v 8. 9. 1841 v Nelahozevsi v domě čp. 12, kde provozoval jeho otec František Dvořák hospodu. Od roku 1847 chodil do nelahozevské školy, kde se učil u kantora Josefa Spitze, o kterém se tradovalo, že uměl hrát na všechny hudební nástroje. Školní docházku ukončil v roce 1853 s velmi dobrým prospěchem, za který byl od knížete Lobkowicze odměněn modlitební knížkou Nábožný křesťan. V Nelahozevsi prožil Dvořák prvních dvanáct let svého života, po skončení školní docházky v roce 1953 se i s rodinou přestěhoval do Zlonic. Přesto se rád do Nelahozevsi vracel. I místní obyvatelé pamatovali na svého slavného rodáka, když mu v roce 1901, v roce jeho 60. narozenin, uspořádali velkolepé oslavy, kterých se Dvořák ale nakonec nezúčastnil. V roce 1913 byla na Dvořákově rodném domě odhalena pamětní deska od Františka Hnátka a v roce 1941 se konaly v Nelahozevsi v rámci Dvořákova 100. výročí narození velké oslavy, které navštívilo kolem 2000 návštěvníků.

Jako Památník Antonína Dvořáka byl Dvořákův rodný dům otevřen 9. září 1951 při příležitosti 110. výročí narození skladatele zásluhou Společnosti Antonína Dvořáka. S otevřením expozice v roce 1951 byly také zahájeny pravidelné oslavy „Dvořákova Nelahozeves“ konané v den skladatelových narozenin.

Informace ke koncertům a rezervace vstupenek a míst k sezení: kultura@nelahozeves.cz.
Vstupenky na koncert pro děti a na večerní koncert 11. září 2018 lze zakoupit na Obecním úřadě v Nelahozevsi (tel.: 315 785 059).

Program slavností

 

Kontakt:
Mgr. Kristina Kvapilová

vedoucí odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz
W: www.nm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.