OPUS SANTINI: Oživení zájmu odborníků a veřejnosti o odkaz vynikajícího architekta

11.04.2019 12:46|ministerstvo

Slavnostním podpisem Memoranda o spolupráci k projektu OPUS SANTINI byl stvrzen příslib vzájemné spolupráce na důstojné připomínce 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho.

 

Společné memorandum podepsali zástupci Univerzity Karlovy, Arcibiskupství pražského, Spolku Putování za Santinim a Ministerstva kultury, které zastupoval náměstek Jiří Vzientek.

Svým podpisem tak stvrdili, že považují 300leté výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho za vynikající příležitost k oživení zájmu odborníků i široké veřejnosti nejen o osobnost a dílo vynikajícího architekta, ale celého období baroka jako historické etapy, u které její historiografické hodnocení i reflexe v obecném povědomí prošly tolika zvraty a která, díky probuzenému zájmu veřejnosti, čeká na moderní interpretace, které by byly definitivně oproštěny od zátěží účelově ideologických dezinterpretací.

O dílo Jana Blažeje Santiniho  (-Aichela) je stále se zvětšující zájem. Stavby upoutávají charakterem vnějších tvarů i zvláštností využití vnitřních prostor pro světelné vyjádření a akustiku. Mezi jeho díla patří velké klášterní komplexy, chrámy, kostely, kaple, palácové stavby. Santini je vnímán jako ten, který svým prostřednictvím přivedl člověka zpět k přírodě a do architektury přinesl jedinečný styl barokní gotiky.

Santini ve svých projektech uplatnil hluboké znalosti matematiky, geometrie i numerologie. V jeho stavbách má vše dokonalý řád, říká se dokonce, že ve stavbách jsou ukryty šifry. Hodně výrazný je u tohoto vpravdě geniálního umělce mariánský kult. Do svých děl zakomponoval číselné kombinace všech známých nauk, nic nebylo postaveno náhodně, vše má hluboký řád.

Jan Blažej Santini Aichel za svůj krátký život (zemřel ve 46 letech) navrhl téměř stovku sakrálních, palácových a hospodářských staveb, pracoval pro významné představitele své doby.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.