Operu Národního divadla povede od sezony 2019/2020 Per Boye Hansen

06.09.2018 10:40|příspěvkové organizace

Od září 2019 povede první český operní soubor renomovaný hudební manažer Per Boye Hansen, který dlouhodobě úspěšně působil v Norsku a Německu. Ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian s jeho jmenováním seznámil ministra kultury Antonína Staňka.

 

Absolvoval jsem řadu schůzek s vytipovanými osobnostmi a intenzivně spolupracoval s kolegy z organizace Opera Europa,“ prozrazuje ředitel ND Jan Burian. „S Garanční radou ND jsme se shodli na několika klíčových kritériích. Hledáme osobnost s dostatečnou praxí ve vedení srovnatelného operního souboru, se znalostí systému řízení divadla ve střední Evropě, s upřímným vztahem k české opeře a její tradicí, s nadprůměrnou znalostí opery jako uměleckého druhu, se správnou motivací, se schopností pracovat v Praze soustavně a „dennodenně“, s prokazatelnou schopností převzít odpovědnost i s dostatečně rozsáhlými mezinárodními kontakty. Jsem rád, že se naše požadavky protínají v osobnosti Pera Boye Hansena,“ upřesňuje.

„Cítím se velmi poctěn, že dostávám příležitost pracovat v Praze – ve městě s úžasnou operní tradicí," uvedl Per Boye Hansen. „Česká  operní historie, dva operní soubory Národního divadla a tři nádherné operní domy jsou obrovským přínosem pro mezinárodní operní svět. Velmi se těším na jejich další rozvoj spolu se všemi svými novými kolegy," dodal.

Výběr vhodných kandidátů na prestižní pozici probíhal od listopadu 2017. Hansen byl vybrán na základě doporučení výkonného ředitele prestižní mezinárodní organizace Opera Europa a dalších významných osobností evropského divadla a po konzultaci s Garanční radou ND.

„Ochotně jsem se podílel na hledání lidí, kteří v sobě spojují znalost české hudební a divadelní scény s mezinárodní zkušeností a přehledem a je velmi povzbuzující, že se objevilo hned několik velmi kvalifikovaných osobností se silným zájmem o tento úkol,“ potvrzuje Nicholas Payne, výkonný ředitel Opera Europa a emeritní ředitel Královské opery v Londýně.

„Per Boye Hansen vždy prokazoval vysokou kompetentnost při výběru pěvců a obsazení. Je informován o nových talentech, podporuje umělce v růstu a vedle toho udržuje mezinárodní síť kontaktů s renomovanými agenturami, intendanty a dirigenty. Má přehled a významnými impulsy přispěl k rozvoji celé operní scény. Jeví se tedy jako předurčen k tomu, aby otevřel operní dům mezinárodní spolupráci,“ dodává Bernd Loebe, ředitel Opera Frankfurt a Deutsche Opernkonferenz.

„Považuji Pera Boye Hansena za jednoho z nejzkušenějších a nejzdatnějších operních manažerů na světě a domnívám se, že každý operní dům by se měl radovat, jestliže jej získá za uměleckého ředitele,“ doplňuje Andreas Homoki, generální ředitel Opernhaus Zȕrich.

„Podporuji výběr nového uměleckého vedení Opery v Národním divadle v Praze,“ přidává se Birgitta Svendén, generální a umělecká ředitelka Královské švédské opery ve Stockholmu.

Ředitel ND Jan Burian zároveň oslovil dosavadního uměleckého ředitele Opery Petra Kofroně s další spoluprací v oblasti soudobé opery a hudby.

S českou operní tvorbou je Per Boye Hansen seznámen. „K vašemu rozsáhlému uměleckému dědictví chovám nejhlubší úctu a obdiv. Skladatelé jako Smetana, Dvořák, Martinů a Janáček představují jedinečnou součást dějin opery. Uvážíme-li, že patří k zemi nevelké rozlohy a k nepočetné jazykové skupině, je jejich odkaz o to obdivuhodnější,“ svěřuje se. „Přestože opera je – možná více než jakákoli jiná umělecká forma – mezinárodní, význam místních tradic a společenských a politických okolností je zásadní. Divadlo žije ve společnosti a mělo by si klást za cíl nejen být její součástí, ale také se podílet na celém společenském a kulturním vývoji. Jedním z nejdůležitějších úkolů pro mne bude porozumět ve větší míře české mentalitě a prozkoumat blíže strukturu vašich kulturních a společenských zvláštností. Již jsem měl příležitost ocenit váš jedinečný smysl pro humor. Osvojit si jazyk bude jistě nelehký úkol, ale bude to velmi užitečné k tomu, abych se přiblížil vaší kultuře a společnosti,“ dodává.

„Praha by měla být místem, kam se za operou jezdí. Musíme pokračovat v profilaci jednotlivých divadelních scén. Oslovit další kvalitní dirigenty. A věnovat pozornost ze strany vedení opravdu každému představení,“ formuluje zadání pro nové vedení Opery Jan Burian.

„Soubory Opery ND a Státní opery je třeba v zájmu dosažení požadované úrovně mezinárodní konkurenceschopnosti celkově posílit. Pociťuji velkou motivaci k tomu, abych využil svých zkušeností a schopností ke zvýšení renomé opery a k upevnění její pozice. Návštěva opery by měla být hlavním důvodem pro návštěvu Prahy,“ přijímá úkol Per Boye Hansen.

Per Boye Hansen

Foto: ND Hana Smejkalová

Kontakt:
Tomáš Staněk
tiskový mluvčí ND
T: +420 605 207 249
E: t.stanek@narodni-divadlo.cz

Eva Sochorová
PR Opery
T: +420 777 488 943
E: e.sochorova@narodni-divadlo.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.