Ománská princezna Mona si v Klementinu prohlédla korán z roku 844 i dopisy W. A. Mozarta

27.04.2018 11:20|příspěvkové organizace

První dáma Sultanátu Omán, její výsost princezna Mona Fahad Al-Said, navštívila Národní knihovnu České republiky. Návštěva se konala na žádost samotné princezny, která projevila zájem navštívit zdejší pracoviště rukopisů a starých tisků. 

 

Disponujeme sbírkou arabských rukopisů, což je oblast, ve které bychom rádi navázali spolupráci. Tyto fondy jsou takzvaně nepopsány. Máme je ve sbírce, ale nevíme, co v nich konkrétně je a nemáme příslušné odborníky, kteří by je dokázali přečíst a dát do historického kontextu. Jen pro představu uvedu, že ten nejstarší je z roku 844 našeho letopočtu, jedná se o korán,“ vysvětluje ředitelka odboru historických a hudebních fondů Miroslava Hejnová, která provázela princeznu Monu po celou dobu její návštěvy.

Další rukopis, který její výsost zaujal, byl ze 14. století, ve kterém je vyobrazena jedna z nejstarších map světa.  Poté byl vzácné delegaci z Ománu představen proces a způsob digitalizace vzácných historických fondů, který má svá specifika a probíhá za přísných bezpečnostních podmínek. „Pokud budeme mít k této arabské sbírce potřebná data, nebudeme váhat s digitalizací. Tyto digitalizáty bychom samozřejmě ománské straně poskytli,“ dodává Miroslava Hejnová.

Princezna Mona je známá svým obdivem ke skladateli W. A. Mozartovi, proto ji v Národní knihovně čekala prohlídka originálů jeho korespondence s otcem Leopoldem a jedné skladby. Princezna Mona v tu chvíli neskrývala nadšení.

V Barokním knihovním sále Klementina, mimochodem vyhlášeným za nejkrásnější knihovnu světa, našla princezna Mona na jednom z historických glóbů Omán. Na tomto exponátu není ještě vyobrazena Austrálie, ale Omán ano, to princeznu velmi potěšilo.

 

Kontakt:
Irena Maňáková
ředitelka Odboru komunikace
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1​
T: +420 221 663 275
M: +420 736 787 154
E: irena.manakova@nkp.cz 
W: www.nkp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.