Nastavení cookies

„Okouzleni antikou“ je název nové expozice na zámku Duchcov

03.06.2016 10:30|příspěvkové organizace

Nová stálá expozice, resp. nový prohlídkový okruh nazvaný Okouzleni antikou, bude od 3. června přístupný návštěvníkům zámku Duchcov. Díky několika desítkám historických odlitků antických soch nabídne exkurzi do antiky, antického umění a mytologie; ukáže též, jak antika inspirovala šlechtické vrstvy a ovlivnila jejich kulturu.

 

Nová stálá expozice antické plastiky, otevřená v devíti místnostech zámku Duchcov díky spolupráci Národního památkového ústavu a Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ilustruje sochařské umění antiky, ale také řeckou mytologii a reflexi antiky od renesance po současnost. Expozice se zaměřuje ale i na kavalírské cesty české aristokracie do jižní Evropy, spojené s objevováním památek antického starověku, a fenomén antického sběratelství. Bývalý divadelní sál zámku připomene zase antické inspirace v barokním divadle.

Paris, lukostřelec ze štítu chrámu bohyně Afaie, rekonstrukce původní barevnosti.

Více než sto odlitků antických soch, které tvoří jádro nové expozice, pochází ze sbírky antických odlitků Univerzity Karlovy v Praze, tvoří však jen malou součást souboru. Celá sbírka čítá 550 děl, mapujících vývoj řeckého a římského sochařství od 7. století př. n. l. do 2. století n. l. a obsahuje i několik dodnes ceněných rekonstrukcí antických sousoší z 19. století od profesora Wilhelma Kleina (Athéna a Marsyas, Vyzvání k tanci), ale také odlitky dnes ztracených originálů (Fauvelova deska, několik římských portrétů).

Autentický výraz antických soch, charakterizovaný jejich barevnou povrchovou úpravou, ilustruje na výstavě polychromovaná plastika lukostřelce ze štítu chrámu Athény Afaie na ostrově Aigína, kde je součástí monumentální výzdoby s deseti postavami v téměř životní velikosti. Další část výstavy se věnuje antické mytologii a jejím hrdinům, v sále bývalého zámeckého divadla budou připomenuty antické inspirace projevující se v divadle a barokní opeře – doplní je rekonstrukce barokních divadelních kostýmů a divadelních rekvizit. Vystaveny jsou také originály antické keramiky s pohřební tematikou, historické cestovatelské potřeby, suvenýry z cest a dobové obrazy dokládající objevování antické kultury aristokracií. Fenomén sběratelství antických památek a děl antikou ovlivněných je prezentován na příbězích předních sběratelů.

Niobovec - Ílioneus vztahující ruce v prosbě.

Autorský tým: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., PhDr. Olga Klapetková, PhDr. Eva Lukášová, doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., Mgr. Lenka Vacinová. Manažer projektu Ing. Filip Malý.

 

Kontakt:
Mgr. et Mgr. Jana Tichá
tisková mluvčí NPÚ
T: +420 257 010 206, +420 724 511 225
E: ticha.jana@npu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.