Odkyselování knih v Národní knihovně

06.08.2019 17:54|příspěvkové organizace
Zítřejším dnem odstartuje významná etapa odkyselování knih z fondů Národní knihovny, což lze bez nadsázky označit za jejich záchranu v poslední chvíli před nenávratným zničením. Zveme vás proto na představení tohoto procesu.

7. 8. 2019 Klementinum, Mariánské náměstí 5, Praha 1

10.15 sraz na Hlavním nádvoří Klementina – nakládání první části knihovního fondu do nákladního automobilu – export do zahraničí na pracoviště odkyselovací linky

10.30 přesun na pracoviště, kde probíhá příprava na export a odkyselování knihovního fondu a po návratu knihovních jednotek pak probíhá jejich kontrola. Představíme proces odkyselování a také přístroje, kterými se v knihách měří PH a další hodnoty

10.50 prostor pro individuální rozhovory

Na této akci bude účasten pan generální ředitel Národní knihovny PhDr. Martin Kocanda, Ing. Petra Vávrová Ph.D., ředitelka odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny a další pracovníci odboru ochrany knihovních fondů.

Z organizačních důvodů, prosím, potvrďte svou účast na výchozí emailovou adresu irena.manakova@nkp.cz  Pokud budete chtít zajistit parkování v Klementinu, neváhejte se na mě rovněž obrátit. Parkování zajistíme.

 

O ODKYSELOVÁNÍ V NÁRODNÍ KNIHOVNĚ 

V depozitářích Národní knihovny ČR je uloženo 7,3 milionů takzvaných novodobých knihovních svazků. Toto označení nesou ty, které jsou vyrobeny po roce 1800. Velkým problémem je ale zjištění, že 90 % z nich je postiženo kyselou hydrolýzou, tedy kyselostí papíru.  

Po roce 1845 došlo k zásadní změně technologie výroby papíru. Vzhledem k vysokému obsahu dřevitých látek, dochází v průběhu času ke kyselé hydrolýze – chemické reakci, která má za následek ztrátu mechanických vlastností papíru. „Laicky se to dá jednoduše vyjádřit jako rozpad papíru. V jeho konečném stádiu nenajdete stránky knihy nebo novin roztrhané, ale doslova rozpadlé na malé kousíčky,“ vysvětluje generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda. Jedinou záchranou je odkyselení papíru. „Tato metoda není vůbec levná a realizuje v Německu a Švýcarsku. Cítíme velkou úlevu, že počínaje dnešním dnem můžeme zahájit proces příprav další části našeho fondu, který odkyselením zachráníme,“ dodává Kocanda.

Během průzkumu knihovního fondu uloženého v depozitářích Národní knihovny ČR bylo u více než 10 000 knih stanovena hodnota pH pod 3,5 jednotek, což je naprosto alarmující stav. Bez odkyselení hrozí těmto svazkům rozpad v řádu měsíců. Všechny dotčené knihy jsou součástí vzácného fondu Národní knihovny a kromě ztráty zdroje informací pro budoucí generace, by došlo i ke ztrátě významného písemného kulturního dědictví.

Odborníci z Národní knihovny stáli před složitým rozhodováním, které ze svazků upřednostnit, protože finanční prostředky určené na každoroční odkyselení fondu nebyly pro takové množství dostatečné. „Vzhledem k závažnosti situace jsme oslovili ministerstvo kultury, konkrétně ministra kultury a ekonomického náměstka, kteří po obeznámení se situací uvolnili z rozpočtu Ministerstva kultury 6 mil. Kč, což je částka, která nám umožnila šestinásobně navýšit objem odkyselených svazků oproti dosavadnímu každoročnímu plánu. Do letošního plánu odkyselení jsme tak mohli zahrnout i všechny kriticky ohrožené svazky, které jsou těsně před svým odsouzením k zániku“ říká generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.

Co je odkyselení
Jedná se o postup chemického ošetření papíru, kdy jsou neutralizovány kyseliny a je tak zajištěno zpomalení či úplné zastavení rozpadu. Dostupné metody odkyselení však umožňují odkyselit pouze papír s dobrými mechanickými vlastnostmi, nikoli papír zcela rozpadlý. 

 

Kontakt:
Irena Maňáková
ředitelka odboru komunikace
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
T: +420 736 787 154, 221 663 275
E: Irena.manakova@nkp.cz 
W: www.nkp.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.