Odkaz Komenského a výročí Československa

13.03.2018 15:02|příspěvkové organizace

Muzeum J. A. Komenského 15. března společně otvírá v nizozemském Comenius Museum v Naardenu výstavy, přibližující vztah odkazu J. A. Komenského a vzniku naší republiky v r. 1918. Vernisáž proběhne za účasti velvyslanců v Nizozemském království Jany Reinišové (ČR) a Romana Bužka (SR). 

 

Důvodem pro retrospektivní výstavu o dějinách země a jejího národa za posledních sto let je vznik Československa v r. 1918. Komenského myšlenky ovlivnily různým způsobem také toto období. Výstava Odkaz J. A. Komenského – Zrození Československa / The Testament of Comenius, the Birth of Czechoslovakia vznikla ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze, s muzei Komenského v Uherském Brodě a Přerově a také s Českým centrem v Rotterdamu. Současně s výstavou je organizován cyklus přednášek, zdůrazňující důležité události uplynulého století. Autorem výstavy je Hans van der Linde, ředitel naardenského muzea.

Zároveň je otvírána putovní výstava Tisíciletá tradice české měny / Millenial Heritage of Czech Currency, která byla poprvé představena před pěti lety v New Yorku a texaském La Grande (2013). Kromě dalších destinací připomeňme instalaci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze (2016). Výstava na 11 panelech přibližuje pomocí fotografií a galvanoplastických kopiích vzácné české mince od 10. století do současnosti. Jejím autorem je numizmatik Petr Vorel a vznikla ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích a Univerzitou Pardubice. Její součástí je malá výstava Měna doby Komenského.

Kromě autorů výstav a velvyslanců v Nizozemsku promluví na výstavě také ředitel Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

Výstavy jsou pro veřejnost otevřeny od 16. března do 28. října 2018.

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.