Odbor médií a audiovize vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na členství v porotě pro výběr a posouzení kandidátů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize

04.03.2019 15:30|příspěvkové organizace

Porotu jmenuje ministr kultury z řad zástupců uznávaných uměleckých, odborných a pedagogických autorit, které nominují profesní a umělecká sdružení a další subjekty s celostátní působností. Funkční období členů poroty je tříleté a členové poroty mohou být jmenováni opakovaně pouze na dvě po sobě bezprostředně následující období. Členství v porotě je čestnou funkcí.

 

Více informací na https://www.mkcr.cz/cena-ministerstva-kultury-za-prinos-v-oblasti-kinematografie-a-audiovize-540.html.

Návrhy je možné podat do 2. 4. 2019 elektronicky na e-mailovou adresu: na lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz, prostřednictvím datové schránky: 8spaaur či fyzicky na adresu:

Lenka Holubová Mikolášová
odbor médií a audiovize
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.