Oči Brna: Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven

07.12.2018 11:40|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna připomíná svého dlouholetého pracovníka a neúnavného správce historických knihovních fondů.

 

Ve své době jej znali všichni odborní pracovníci knihoven celé České republiky, kteří měli tak jako on na starosti správu a zpracování klášterních knihoven a historických fondů vůbec. Dnes jeho jméno pomalu upadá do zapomnění, přestože jeho úsilí zachránilo nespočetné kulturní hodnoty.  

Vladislav Dokoupil se narodil 1. května 1918 v Prostějově. Absolvoval gymnázium v Košicích a posléze v Bratislavě, kde také začal studovat právo na Komenského univerzitě. Na Moravu se vrátil po rozpadu republiky v roce 1939 a zakotvil v Brně. Do konce války pracoval jako povozník a skladník pivovarnických skladů. V květnu 1945 nastoupil do Univerzitní knihovny, práva dostudoval v Brně při zaměstnání. V roce 1946 knihovna získala fondy zabavené na základě Benešových dekretů, v roce 1950 pak fondy zrušených klášterů tehdejších krajů Brněnského a Jihlavského. Hned po jejich převzetí, které bylo mnohdy doprovázeno nuceným a urychleným vyklízením klášterních budov, se Dokoupil pustil do práce na zpřístupnění těchto fondů. V Brně zůstaly Dokoupilovým přičiněním zachovány tři knihovny v původních interiérech, šest knihoven bylo svezeno do narychlo získaných prostor v bývalém klášteře brněnských voršilek. Dalších šest svozových knihoven pocházelo z brněnského kraje, jednu z nich – knihovnu františkánského kláštera v Moravské Třebové – se podařilo posléze vrátit do původních prostor, a tak se přidala k druhé zachované interiérové knihovně v tomto kraji – knihovně rajhradských benediktinů. V Jihlavském kraji zůstala rovněž jedna interiérová knihovna v Nové Říši, tři knihovny byly svezeny do Brna a další dvě byly přenechány jiným institucím. Od 50. let začala Universitní knihovna nejprve strojopisně a posléze tiskem vydávat soupisy rukopisů, prvotisků a tisků 16. století z těchto klášterních fondů. Jihomoravské klášterní fondy byly vedle fondů ve správě Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích těmi nejlépe spravovanými a zpřístupňovanými u nás. V roce 1972 vyšly také dějiny těchto klášterních knihoven.

Vladislav Dokoupil odešel do penze v roce 1981, jeho práce na zpřístupnění historických fondů však pokračovala až prakticky do jeho smrti 25. března 1992.

Více informací a doprovodný program
 

Kontakt:
Jindra Pavelková 
T: 541 646 223
E: Jindra.Pavelkova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.