Oči Brna: Osvald Chlubna. Janáčkův nejvěrnější žák

03.05.2018 18:45|příspěvkové organizace

Cyklus Oči Brna Moravské zemské knihovny nabídne v měsíci květnu výstavu a dvojici přednášek věnovaných jedinečné osobnosti hudebního Brna 20. století, skladateli a hudebnímu organizátorovi Osvaldu Chlubnovi (1893–1971), který bývá považován za nejvěrnějšího a také nejsvéráznějšího žáka Leoše Janáčka.

 

Výstava představí prostřednictvím rukopisů z Chlubnovy dosud veřejnosti nepřístupné pozůstalosti především skladatelovo rozsáhlé a mnohotvárné kompoziční dílo, a dále jeho hudební i osobní vazby k Leoši Janáčkovi, ostatním Janáčkovým žákům a také zakladateli Semináře hudební vědy na Masarykově univerzitě Vladimíru Helfertovi, který patřil k Chlubnovým nejbližším přátelům.


Osvald Chlubna byl až do svého studia na kompozičním oddělení Janáčkovy varhanické školy ve školním roce 1914/1915 v hudbě takřka výhradně autodidaktem a po celý život se hudbě věnoval vedle svého občanského povolání úředníka ve spořitelně. Stojí proto poněkud stranou ostatních Janáčkových žáků, kteří se jako profesionální skladatelé či výkonní umělci stali vůdčími osobnostmi brněnského hudebního života. Dosáhl však mimořádné erudice v kompozici a především v instrumentaci, v níž úzce navazoval na Janáčka. A proto mu také samotný Janáček, v jehož mistrovské třídě završil Chlubna v letech 1923–1924 své kompoziční vzdělání, svěřil orchestraci závěrečného dějství své rané opery Šárka. Chlubna působil v různých životních etapách jako externí pedagog na brněnské konzervatoři a JAMU. Byl též velmi agilním hudebním organizátorem. Mnohá z jeho hudebních děl patřila ve své době mezi oceňované novinky. Po Chlubnově smrti je však jeho osobitý skladatelský odkaz neprávem opomíjen.


Výstavu doplní dvě přednášky muzikologů z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity: ve středu 16. května představí Mgr. Martin Pašek komplikovanou genezi Chlubnova prvního smyčcového kvartetu a ve čtvrtek 24. 5. se přední janáčkovský badatel doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D., zaměří na vztah Osvalda Chlubny k  Leoši Janáčkovi.


Návštěvníci budou mít po celou dobu konání výstavy možnost si na studovnách poslechnout nejznámější Chlubnovu orchestrální kompozici, Brněnské kašny a fontány, op. 86, a také vybrané skladby dalších Janáčkových žáků.


Kdy: 3. - 31. 5. 2018
Kde: Foyer MZK (přízemí). Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno
Co: Výstava: Osvald Chlubna. Janáčkův nejvěrnější žák

Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Tichý, Vlastimil.Tichy@mzk.cz, 541 646 164

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.