Nastavení cookies

Objev středověkého trezoru a Milevského relikviáře

21.12.2020 16:28|ministerstvo

V prostorách milevského kláštera na Písecku byl 21. prosince 2020 za účasti zástupců Ministerstva kultury, archeologů, historiků a dalších významných osobností veřejného a církevního života představen výjimečný objev. Jde o jednu z nejvzácnějších  křesťanských relikvií na světě, schránku s odseknutou částí hřebu z Pravého kříže.

 

Relikty relikviáře byly objeveny v nepřístupné dutině, v hmotě středověké zdi kostela sv. Jiljí. V době objevu přístupové chodby a trezorové místnosti byly prostory znepřístupněny druhotně zazděným trámem. Dendrochronologické datování trámu ukázalo, že strom (z něhož je trám vytvořen) byl poražen kolem roku 1486.  Přístupová chodba, část trezorové místnosti a celá nepřístupná dutina s relikviářem byly v době objevu zaneseny sedimentem. Po jejich odtěžení se podařilo vyzvednout větší množství zlomků ozdob z drahých kovů (zlato, stříbro, stříbrný plech zlacený žárem). Dle odborného historického posudku se jedná o ozdoby z druhé poloviny 14. století, ne mladší než z roku 1600. Při následném průzkumu nepřístupné dutiny, která vede z trezorové místnosti dále na východ (rozměry 26 cm x 16 cm) byl speciální průzkumnou sondou zaznamenán na místě rozpadlý dřevěný relikviář. Jde o dřevěnou schránu, zdobenou zlatem a stříbrem. Na největším masivním zlatém plechu je tepáním vytvořený jednoduchý kříž a 2 písmena „I R“. Vedle těchto písmen jsou z dřevěných trosek selektována další písmena (ze stříbrného, případně měděného a postříbřeného plechu). Celý nález lze podle odborníků popsat jako relikviář s hřebem z Pravého kříže. 

Všechny části relikviáře i jeho náplň byly detailně zdokumentovány v nálezovém stavu a bez odkladu převezeny do klimatizovaných trezorů Archeologického ústavu AV ČR Brno. Nyní po zveřejnění objevu bude možné provádět další detailní výzkumy a získat i finanční podporu pro náročné analýzy, dokumentaci a restaurátorské práce. Ministerstvo kultury bude kontinuálně tento mimořádný výzkum sledovat.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.