Novým nositelem Ceny MK za hudební aktivity je profesor Tomáš Fiala

28.05.2018 14:41|ministerstvo

Na slavnostním zahájení 61. festivalu sborového umění Jihlava 2018 předal v pátek 25. 5. ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd Cenu Ministerstva kultury za hudební aktivity prof. PhDr. Tomáši Fialovi, CSc.

 

Profesor Fiala byl oceněn za celoživotní sbormistrovskou, pedagogickou a dirigentskou činnost v oblasti sborového zpěvu a za propagace české sborové tvorby u nás i v zahraničí.

61. festival sborového umění Jihlava 2018 pořádá za finanční podpory statutární město Jihlavy, Ministerstva kultury a Kraje Vysočina Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a Společnost pro FSU, z. s., Jihlava. Festival se konal pod záštitou: ministra kultury České republiky PhDr. Ilji Šmída, hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a primátora statutárního města Jihlava PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka.

Ve výběrovém dotačním řízení na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2018 byl projekt 61. festival sborového umění Jihlava 2018, který předložil spolek Společnost pro FSU, z. s., Jihlava, oceněn dotací ve výši 350 000 Kč.

Oceněný prof. Tomáš Fiala je dlouholetým sbormistrem mnoha významných českých sborových těles, např. Pěvecký sbor severočeských učitelů Česká Lípa, Pěvecké sdružení litoměřických učitelů, Sbor děčínských učitelek a především Smíšený pěvecký sbor Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem. Slavnostního předání ceny se za odbor regionální a národnostní kultury MK zúčastnil i PhDr. Václav Appl, vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivity a zástupce ředitelky odboru.

Informace o profesním působení laureáta


Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.