Nový ředitel Českého literárního centra byl vybrán, výběrového řízení se zúčastnilo pět uchazečů

02.01.2017 12:18|příspěvkové organizace

Ředitelem ČLC bude dosavadní ředitel Českého centra ve Varšavě Petr Janyška.

 

Na základě rozhodnutí ministra kultury České republiky o zřízení Českého literárního centra vyhlásila Moravská zemská knihovna výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího ČLC. Do výběrového řízení se přihlásilo pět zájemců. Komise, kterou sestavila Moravská zemská knihovna z předních osobností zajišťujících literární provoz a orientujících se v problematice mezinárodní kulturní výměny, českého i zahraničního literárního života, doporučila řediteli Moravské zemské knihovny dva kandidáty.  Na základě osobního pohovoru s oběma kandidáty se ředitel Moravské zemské knihovny rozhodl jmenovat do funkce vedoucího Českého literárního centra pana Petra Janyšku.

Petr Janyška stál u vzniku celé řady kulturních institucí a programů. V devadesátých letech se podílel na formování nezávislé české žurnalistiky i české diplomacie. Jeho zásluhou například jako velvyslance v Paříži došlo k rozvoji kulturně-diplomatických vztahů s Francií a k obrovskému rozvoji kulturních aktivit v Polsku v době jeho působení jako ředitele Českého centra ve Varšavě. Tato jeho mise končí v lednu 2017 a pan Janyška tak bude moci plynule přejít na pozici vedoucího ČLC.

Petr Janyška má mimořádné zkušenosti v oblasti kulturní práce i v zastupování zájmů českého státu v zahraničí. Jeho současné aktivity na poli kulturní výměny a jeho výjimečné pracovní nasazení jsou příslibem proaktivního přístupu ČLC k prezentaci české literatury a knižní kultury. Jako ředitel Moravské zemské knihovny chci říci, že jsem rád, že takto silná a všeobecně respektovaná osobnost se stane první tváří vznikajícího literárního centra a pomůže profilovat jeho budoucí podobu.

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel
Moravská zemská knihovna

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.