Nová výstava Národního muzea Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015 ukazuje, jak důležitá je humanitární pomoc Sýrii

10.05.2018 09:08|příspěvkové organizace

Národní muzeum a Generální ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky pokračují ve spolupráci na ochraně světového kulturního dědictví. Součástí této dlouhodobé spolupráce se stala i tato výstava.

 

V roce 2017 Národní muzeum realizovalo první část plánované humanitární pomoci Sýrii zaměřené na záchranu historických a archeologických památek. Pomoc byla poskytnuta ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii schváleného vládou ČR v červnu 2016. Partnerem Národního muzea je Generální ředitelství památek a muzeí v Sýrii.

Plánovaná Humanitární pomoc na záchranu a rozšíření povědomí o stavu historických památek v Sýrii byla plánována ve třech oblastech – v zaslání materiální pomoci obsahující nástroje a materiál potřebný k restaurování a fyzické záchraně památek, v přípravě českých stáží pro restaurátory ze Sýrie a v uspořádání panelové výstavy v Nové budově Národního muzea, která by dokumentovala zhoršení fyzického stavu památek poničených válečným stavem v zemi.

Panelová výstava s názvem Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015 je v českém a anglickém jazyce a je doprovázena třemi exponáty, které jsou ve sbírkách Národního muzea, a které pocházejí ze syrské lokality Palmýra. Výstava se zaměřuje na jeden z aspektů současného konfliktu, který probíhá v Sýrii. Tím je dopad konfliktu na archeologické dědictví země. Území Sýrie bylo a stále je dějištěm významných momentů dějin lidstva, které jsou zhmotněny a uchovány v četných archeologických lokalitách a nálezech, historických stavbách, muzeích a sbírkách. To vše je současným konfliktem významně ohroženo.

Nejde jen o škody způsobené válečnými aktivitami. Jsme zde svědky záměrného, ideově či ideologicky podmíněného ničení některých památek. A v neposlední řadě je třeba zmínit rozsáhlé škody vzniklé nelegálními vykopávkami,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. „Jsme hrdí na Čechy za to, že stojí po našem boku a podporují syrské kulturní dědictví, které se stalo cílem těch nejhorších způsobů úmyslného ničení a agrese. Jde o památky, které nepatří jen Syřanům, náleží celému světu. Naše spolupráce je pouze začátkem a v budoucnosti ji chceme dále posilovat,“ dodává Mahmoud Hamoud, generální ředitel syrského Generálního ředitelství památek a muzeí.

Další informace o výstavě a formách spolupráce
 

Kontakt:
Mgr. Kristina Kvapilová

odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz
W: www.nm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.