Nová studie Potenciál módního sektoru ČR přináší kompletní analýzu stavu současné české módy

22.10.2018 13:45|příspěvkové organizace

Publikace Potenciál módního sektoru ČR – Módní design – stav a potřeby, kterou vydává Institut umění – Divadelní ústav, navazuje na projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů ČR (2011 -2015) a je výsledkem výzkumné práce Zuzany Mandic, Violy Fetisové a Nory Jelínek. 

 

Ucelený popis současné infrastruktury, výzev a návrhů na využití potenciálu současné české módy tak rozšiřuje sérii již dříve zkoumaných kulturních a kreativních odvětví (architektura, design, digitální hry, film, hudba, knihy a tisk, památky, reklama, scénická umění, software, TV a rozhlas, řemesla a výtvarné umění).

Aby módní sektor dokázal proměnit výzvy v příležitosti, je potřeba znát všechny současné aspekty a vyhodnotit, do jaké míry  jsou funkční. Publikace mapuje situaci módního sektoru se zaměřením na módní design na území České republiky s ohledem na jeho prostředí, všechny jeho představitele a části – od návrhu přes výrobu až po marketing a prodej. Analyzuje silné a slabé stránky sektoru, jaké jeho části fungují efektivně a samostatně, a jaké je potřeba rozvinout či zavést. Tyto případy prezentuje formou návrhů typových projektů. Typové projekty reagují na zjištěné potřeby sektoru a  mohou zajistit postupné naplnění potenciálu sektoru tak, aby byly jeho pokroky měřitelné. 

Kvalitativní výzkum zaměřený na prostředí malých značek (s méně než 10 zaměstnanci), který tvoří základ celé publikace, byl navržen tak, aby jeho představitelé přicházeli s konstruktivními nápady, jak rozvinout jeho potenciál. Kromě dotazníků a hloubkových rozhovorů obsahuje výzkum i výstupy z focus groups, kterých se účastnilinávrháři společně s dalšími zástupci sektoru (sektorové organizace, módní odborníci, obchodníci, vzdělávací instituce, média, přehlídky a veletrhy a další). Cílem skupinových diskusí bylo nejen dát představitelům sektoru možnost společně přicházet s relevantními nápady, jak řešit nedostatky a zlepšit  situaci na lokálním trhu, ale dát jim i prostor pro komunikaci a kultivaci vztahů tak, aby v budoucnu vznikaly i další možnosti spolupráce.  

Studie móda
 

Kontakt:
Kateřina Dušková

Oddělení komunikace a marketing
Institut umění — Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 196
M: +420 774 849 380
E: katerina.duskova@idu.cz
www.idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.