Nová databáze informací o českém skle a bižuterii našeho Kulturně-kompetenčního centra v Jablonci

06.04.2018 11:23|příspěvkové organizace

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zahájilo koncem roku 2017 činnost Kulturně-kompetenčního centra pro české sklo a bižuterii. Jedná se o veřejně přístupnou webovou databázi informací o českém skle a bižuterii a odborné servisní pracoviště, jejichž cílem je poskytovat ucelené informace o těchto oborech všem skupinám zájemců.

 

Vznik pracoviště i databáze vychází ze Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020, v rámci podpory kulturních a kreativních průmyslů. Realizací pilotního projektu pověřilo ministerstvo kultury Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které je jedinou státní institucí se specializací na tyto jedinečné a celosvětově úspěšné obory.

Na přípravě databáze jsme pracovali více než rok a podařilo se nám do ní soustředit informace o soustavě odborných středních a vysokých škol, stálých muzejních a galerijních expozicích, zaniklých historických sklárnách, ale i o aktuální nabídce exkurzí do sklářských provozů a dalších turistických cílech“, uvedla k databázi ředitelka muzea Milada Valečková. Najdete tu také profily stovky sklářských výtvarníků a téměř tři set sklářských a bižuterních firem nebo rozsáhlou databanku fotografií. 

Databáze je přístupná na adrese www.czechglasscompetence.com, a to v české i anglické verzi. „Průběžně budeme prostřednictvím našeho servisního pracoviště databázi doplňovat a aktualizovat, přidávat odkazy na aktuální výstavy a zajímavé sklářské akce. Nabízíme také poskytování odborných expertních služeb formou rešerší, zprostředkováním kontaktů a podobně“, dodává hlavní kurátor muzea Petr Nový.

 

Kontakt:
Eva Dědečková
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
T: 778 527 124
E: info@czechglasscompetence.cz 
W: czechglasscompetence.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.