Nominace XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017

09.05.2018 13:12|příspěvkové organizace

17. května 2018 od 14,00 hodin budou ve Smetanově síni Obecního domu v Praze vyhlášena ocenění ve všech soutěžních kategoriích.

 

Ve třech hlavních kategoriích soutěže byla nominována tato muzea (v abecedním pořadí dle sídla instituce):

Kategorie Muzejní výstava roku 2017

Kategorie byla vyhlášena pro stálé expozice či výstavy, které využívají sbírek muzejní povahy, byly veřejnosti zpřístupněny 
od 1. ledna 2017 do 28. února 2018 a trvaly minimálně jeden měsíc. V této kategorii soutěžilo 43 přihlášených projektů.

Nominovány byly tyto instituce:

 • Moravské zemské muzeum („Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě“)
 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích („První světová válka: Léta zkázy a bolesti“)
 • Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace („Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem 
  a industrializací“)
 • Muzeum hlavního města Prahy („Praha Karla IV.: Středověké město“)
 • Národní technické muzeum („Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně“)
 • Husitské muzeum v Táboře („Život na Blatech a Kozácku“)

Kategorie Muzejní publikace roku 2017

Do soutěže mohly být přihlášeny publikace, včetně těch, které byly vydány na elektronickém médiu, tematicky čerpající ze sbírek muzejní povahy nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea, pokud byly vydány v období od 1. ledna 2017 do 28. února 2018. Do této kategorie bylo přihlášeno 41 soutěžních projektů.

Nominovány byly tyto instituce:

 • Technické muzeum v Brně („Umění emailu: Technika smaltu“)
 • Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum („200 let poštovní schránky“)
 • Národní zemědělské muzeum, s. p. o. („Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci“)
 • Památník národního písemnictví („Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu“)

Kategorie Muzejní počin roku 2017

Předmětem kategorie byly aktivity muzeí, jejichž výsledkem bylo významné či dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče 
o sbírky, zvláště významné obohacení sbírek nebo zpřístupnění lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo kulturního dědictví, které muzeum završilo v období od 1. ledna 2017 do 28. února 2018. V této kategorii soutěžilo 15 projektů.

Nominovány byly tyto instituce:

 • Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje („Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“)
 • Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace („Rekonstrukce historické expozice Umělecké řemeslo / Užité umění“)
 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze („Revitalizace hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze“)
 • Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace („Příběh jednoho pokladu“)

 

Více informací na http://www.gloriamusaealis.czhttp://www.muzeumroku.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.