Nominace „Slavné lázně Evropy“

24.01.2019 11:55|příspěvkové organizace

Dne 22. ledna 2019 proběl na Velvyslanectví České republiky v Paříži slavnostní podpis finálního znění nominační dokumentace nadnárodní sériové nominace “Slavné lázně Evropy” k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nominaci podepsali zplnomocnění zástupci všech sedmi předkládajících států - Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Německa, Rakouska a Velké Británie za přítomnosti starostů dotčených lázeňských měst.

 

Dne 23. ledna 2019 byla nominace v řádném termínu předložena Centru světového dědictví v Paříži. Tento ambiciózní projekt vyzdvihuje význam a vynikající hodnoty lázeňské kultury a architektury jakožto specifického evropského fenoménu a je do něj zapojeno celkem 11 výjimečných lázeňských měst: Baden u Vídně (Rakousko), Spa (Belgie), Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně (Česká republika), Vichy (Francie), Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen (Německo), Montecatini Terme (Itálie) a City of Bath (Velká Británie). 

„Zájem o Seznam světového dědictví UNESCO je velký a světová konkurence rovněž. Ministerstvo kultury se proto snaží vybírat takové návrhy, které mají šanci v mezinárodní konkurenci na úspěch. Vzájemná spolupráce lázeňských měst  byla od roku 2012 základem pro přípravu a vypracování nominace, do které se zapojilo mnoho mezinárodních odborníků a partnerů na všech úrovních. Česká republika si velmi váží toho, že se stala koordinátorem a garantem celého nominačního projektu. Žádost o zápis na Seznam světového dědictví bude posouzena v následujícím evaluačním cyklu nově navržených nominací, který proběhne v letech 2019 - 2020. O dalším postupu ohledně nominace by měl poté rozhodnout mezivládní Výbor pro světové dědictví na svém zasedání v příštím roce. Do budoucna vidím velmi nadějný stav např. pro nominaci hornické krajiny Krušné Hory/Erzgebirge, pracujeme také s  nominací Žatec město chmele, a Krajina pro chov a výcvik kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Šanci má stále i rybniční krajina Třeboňska.“

Antonín Staněk

 

Tiskové oddělení MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.