Nominace na Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize pro rok 2017

06.03.2017 15:28|ministerstvo

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 27. říjnu 2017 bude udělena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize pro rok 2017.

 

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků či výjimečných uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl, nebo za výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kinematografie a audiovize. V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, z nichž pouze jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo právnické osobě. Cenu tvoří diplom a finanční částka ve výši 300 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.

Návrhy na udělení cen mohou podat fyzické nebo právnické osoby nejpozději do středy 31. května 2017. Návrh může být zaslán klasickou poštou, datovou schránkou či e-mailem (viz odkaz) a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu navrženého kandidáta a zdůvodnění návrhu.

Další info zde

 

Simona Cigánková, tisková  mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Petr Kukal
Pracovník tiskového oddělení
email: petr.kukal@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.