Nastavení cookies

NIPOS vydal Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v kultuře a umění

31.01.2022 18:37|příspěvkové organizace

Ve dnech 13. - 14. 10. 2021 proběhla online konference Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy konaná u příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví. Jejím pořadatelem bylo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

 

Partnery konference byly: Národní asociace dobrovolnictví, z. s., Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa Kultura.  Konference se uskutečnila pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví).  Rovněž nás zajímalo, jak se aktuálně daří dobrovolnictví v kultuře napříč republikou. Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna.

Z konference vyšel sborník příspěvků, který nabízí inspiraci pro současné i budoucí dobrovolníky. Sborník je v tištěné podobě k dispozici zdarma v NIPOS a v regionálních dobrovolnických centrech. Je rovněž ke stažení na webu konference.

Tištěný sborník lze objednat zde.
Více informací o proběhlé konferenci zde.


Objednávka sborníku:
Bc. Markéta Šťastná
T: 221 507 912
E: stastna@nipos.cz

Další informace:
Mgr. Andrea Zborníková

T: 221 507 976
E: zbornikova@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.