NIPOS pořádá 38. ročník Národní soutěže amatérské fotografie

30.04.2018 10:41|příspěvkové organizace

Samotná výstava se koná v Městském muzeu Svitavy, bude slavnostně otevřena 12. května od 12 hodin a potrvá do 27. května 2018.

 

38. ročník Národní soutěže amatérské fotografie vyvrcholí v sobotu 12. května 2018 v Ottenderfově domě ve Svitavách, kde se od 10.30 hodin uskuteční vyhlášení výsledků, předání ocenění včetně Ceny ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit.

Soutěž se koná  z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Pořadateli jsou NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Centra podpory uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové a Společnosti Praha fotografická. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby www.amaterskatvorba.cz.

Program letošního setkání amatérských fotografů je již tradičně doplněn setkáním účastníků v předvečer vyhlášení výsledků v pátek 11. května. V  sobotu odpoledne se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy, hodnocení portfolií, seminář s mladými účastníky, ukázky práce ve fotokomoře a dojde i na fotografování. Večer pak zahájí diskuze o tématech současné fotografie. Mimo hlavní výstavu v Městském muzeu (fotografie 94 autorů), v kulturním centru Fabrika budou vystaveny soubory fotografií celoslovenské obdobné soutěže AMFO 2017, uskuteční  se výstava „na šňůrách“, výsledky své činnosti ukáže Akademie Hradec Králové, Tvůrčí skupina hendikepovaných „Večernice Praha, Svaz českých fotografů vystaví soubor „Jak se žilo“ a fotografie Zdeňka Voženílka ze Sbírky SČF.

Na výstavě ve Svitavách se představuje to nejlepší, co v posledním období v amatérské fotografii vzniklo. Porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomáhá dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie. Národní soutěž amatérské fotografie je přehlídkou, která trvá bez přerušení již 48 let.

Do čtyř kategorií letošního ročníku se přihlásilo 182 amatérských fotografů a 6 kolektivů, kteří poslali 899 soutěžních fotografií. Porota se pod vedením fotografa a pedagoga doc. Josefa Ptáčka sešla  12. dubna ve Svitavách a ocenila 17 autorů a jeden kolektiv. Konstatovala zvyšující se úroveň zaslaných fotografií.

Více na: http://www.fotonarodni.cz/www.scf.czwww.nipos.cz

 

Kontakt:
Milan Sedláček
Odborný pracovník NIPOS-ARTAMA
T: 736 704 228
E: sedlacek@nipos.cz

Josef Dušek
Public relations
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.