Nastavení cookies

Nikdy nedopustím, aby Kotva dopadla jako kauza Transgas: ubezpečuje a vysvětluje ministr kultury Staněk

02.04.2019 12:30|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk nezrušil památkovou ochranu Pražany oblíbeného obchodního domu Kotva, protože již od počátku řízení o prohlášení za památku je ze zákona vlastník povinen věc chránit před zničením, nebo poškozením. A na tom se zrušením prvoinstančního rozhodnutí nic nemění. Ministr učinil tento nezbytný procesní krok proto, aby předešel případným právním komplikacím. Důvodem tohoto kroku byla změna vlastníka budovy, o níž nebylo ministerstvo informováno a mohlo by tak dojít k soudním sporům.

 

Řízení o trvalé památkové ochraně už vede příslušný odbor Ministerstva kultury.

Pan ministr Antonín Staněk k tomu uvedl: "Ačkoli nejsem Pražan, rozumím zájmu i obavám, jež Pražané věnují rekonstrukci kdysi tak oblíbeného obchodního domu Kotva. Jeho originální koncepce ve tvaru kousku včelího plástu by podle mě měla zůstat zachována a památkově i nadále chráněna. Dal jsem proto pokyn příslušnému odboru, aby znovu posoudil památkovou ochranu této mimořádné budovy. Osobně dohlédnu na to, aby byl celý proces znovu prověřen, a v rámci svých kompetencí se maximálně zasadím o to, aby ve věci Kotvy nedošlo již k žádným bezdůvodným průtahům.“

O výsledku přezkumu, který může trvat v řádu týdnů, bude veřejnost neprodleně informována.

 

Foto: od-kotva.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.