Několik ukrajinských slov o válce

14.08.2018 10:50|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna připravila pro své čtenáře autorskou výstavu věnovanou ukrajinským literárním dílům vzniklým z nutnosti ukrajinských autorů vyjádřit se k válečnému konfliktu, který nečekaně postihl jejich zemi v roce 2014. Autorkou textů je ukrajinská bohemistka Iryna Zabiiaka. Výstava bude k vidění do 29. září 2018 ve foyer ve 2. patře MZK Moravské zemské knihovny. ​

 

„Jednou se vzbudíš a uvidíš za oknem oheň. Tys ho nerozdělal. Ale uhasit ho musíš ty…“ komentuje válku hlavní postava románu Internátz pera jednoho z nejvýznamnějších současných spisovatelů Ukrajiny Serhije Žadana. Vedle tohoto autora představuje autorka výstavy díla dalších osobností ukrajinského písemnictví, mezi něž patří např. básnířka Ljubov Jakymčuk, spisovatelka Oleksandra Ivanjuk, tvůrce uměleckých reportáží Olaf Klemensen, autor esejů a reportáží Artem Čech nebo představitel grafického románu Serhij Zaharov. Texty věnované uměleckým dílům doplňuje komentář historika a kulturologa Radka Mokryka, který se zabývá nejnovějšími dějinami východní Evropy, zejména Ukrajiny, a který reflektuje válečné události z historického hlediska a na základě jejich podání v dobovém tisku a v médiích.

Kdy: 18. 7. – 29. 9. 2018
Kde: Foyer MZK / 2. patro, Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno
Co: Výstava: Několik ukrajinských slov o válce

Kontakt: 
Mgr. Ing. Romana Macháčková
T: 541 646 133
E: Romana.Machackova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.