Nastavení cookies

Nejvzácnější rukopisy budou k vidění v Zrcadlové kapli

07.01.2022 20:52|příspěvkové organizace

V rámci výstavy Kniha a závoj, která připomíná výročí úmrtí svaté Ludmily, budou v Zrcadlové kapli Klementina vystaveny vzácné rukopisy z fondů Národní knihovny ČR, a to i Velislavova bible a latinský zlomek Dalimilovy kroniky.

 

Pomyslným vrcholem výstavy Kniha a závoj, prostřednictvím které si Národní knihovna připomíná 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, bude vystavení nejvzácnějších rukopisů, které má Národní knihovna ve svých fondech. V nádherném prostředí barokní Zrcadlové kaple budou návštěvníci moci obdivovat celkem 18 originálů, včetně zlomku rukopisu latinského překladu Dalimilovy kroniky, který pravděpodobně vznikl na objednávku Jana Lucemburského nebo Karla IV. Dochovala se z něj zhruba desetina - 24 pergamenových stran s velmi bohatými iluminacemi, Zlomek tak dokládá, že nejstarší česká kronika byla přeložena i do latiny.

Dalimilova kronika

V expozici nebude chybět ani obrazová Velislavova bible, které je často přirovnávána ke středověkému komiksu. Bible vznikla kolem roku 1340 a je považována za nejobsáhlejší obrazový rukopis ve střední Evropě. Z původních 200 listů se jich dochovalo 178 a vedle scén ze Starého a Nového zákona jsou na nich zobrazenyi střípky z každodenního života tehdejší společnosti a rukopis je díky tomu zdrojem poznání života, či módy 14. století.

Velislavova bible

Ve všech dokumentech se pak objevuje právě svatá Ludmila, a to v různých kontextech, které mapují její život i rozvoj jejího kultu. Tyto skvosty nebyly dlouhá léta vystaveny a návštěvníci budou tak mít ojedinělou možnost si je na vlastní oči prohlédnout. Vzhledem k tomu, o jak významná díla se jedná a kvůli jejich ochraně, bude výstava přístupná pouhé tři dny, od 14. do 16. ledna vždy mezi 10 a 18 hodinou.

Od poloviny prosince též probíhá výstava Kniha a závoj v Galerii Klementinum, kde je k vidění 39 originálů se svatoludmilskou tematikou. Zde je výstava otevřena až do 30. ledna 2022.

Zrcadlová kaple
Datum konání výstavy: 14. – 16. 1. 2022 Čas: 10 – 18 hodin
Vstup volný

Galerie Klementinum
Datum konání výstavy: 13. 12. 2021 – 30. 1. 2022 Čas: 10 – 18 hodin
Vstup volný


Kontakt:
Bc. Lucie Šénvajc

Odd. PR a marketingu
Národní knihovna ČR
Klementinum 190, Praha 1
T: +420 221 663 277
M: +420 604 695 717
E: lucie.senvajc@nkp.cz 
W: www.nkp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.