Nejmladší generaci umělců klasické hudby představí SHOWCASE MLADÝCH ČESKÝCH INTERPRETŮ 2018

06.03.2018 16:14|příspěvkové organizace

Druhý ročník Showcase mladých českých interpretů, který pořádá Institut umění – Divadelní ústav, se uskuteční 15. a 16. 6. 2018 jako součást doprovodného programu MHF Leoše Janáčka.

 

Showcase nabídne vystoupení hudebníků nejmladší generace z oblasti klasické hudby. Prezentace umělců se uskuteční v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a budou kromě odborníků přístupné i veřejnosti jako zvláštní forma koncertu.

Účelem showcase je představit v sledu krátkých vystoupení domácím i zahraničním expertům nejmladší generaci umělců klasické hudby (od 15 do 30 let). Výběrová komise složená z odborníků vybere interprety z vytipovaných mladých umělců, kteří již zaznamenali úspěch v oborových soutěžích. Hudebníci nejsou vázáni požadavky na repertoár, měli by ale vybrat takový, který zvýrazní jejich talent. Předběžný výběr umělců je ukončen, začátkem března zasedne odborná komise ve složení PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D., prof. MgA Dušan Foltýn, PhDr. Helena Havlíková, MgA. Václav Hudeček, Mgr. Soňa Javůrková, doc. MgA. Jan Jiraský, PhD., doc. MgA. Helena Kaupová, prof. Mgr. Vítězslav Kuzník, prof. MgA Jindřich Petráš,

Současná mladá generace umělců v oboru interpretace klasické hudby zaznamenává pozoruhodnou řadu mezinárodních úspěchů, avšak v kariérním postupu zejména po absolutoriu školy nemá dostatečnou systémovou podporu,“ konstatuje Lenka Dohnalová, iniciátorka projektu. Ředitelka pořádajícího Institutu umění – Divadelního ústavu Pavla Petrová dodává: „Posláním IDU, jakožto veřejné kulturní instituce, je, mimo jiné, podporovat i takové projekty, které pomáhají mladým talentům, a tím přispívají k rozvoji české kultury.“

Součástí projektu je také workshop k interpretaci jubilujícího Leoše Janáčka. V oboru pěveckém jej povede doc. Helena Kaupová (HAMU), v oboru instrumentálním doc. Jan Jiraský (JAMU).

Pro experty je připraven doprovodný program, který by měl představit specifické kulturní hodnoty Ostravska.

Hlavním pořadatelem je Institut umění – Divadelní ústav, spolupořadateli jsou MHF Leoše Janáčka a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Akce se koná pod záštitou nevládní oborové organizace – České hudební rady. Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR.

Webové stránky pořádajících a partnerských organizací:
IDU
MHF Leoše Janáčka
Janáčkova konzervatoř v Ostravě
Česká hudební rada

Katalog Showcase mladých interpretů 2015 ke stažení zde:  Katalog Showcase mladých interpretů 2015

Kontakt:
PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.
T: +420 603 584 218
E: lenka.dohnalova@institutumeni.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.