Nejkrásnější české knihy roku 2018 vyhlášeny

09.04.2019 12:03|příspěvkové organizace

Cenu získali Co je designér nebo katalog k výstavě Pocta suknu. Dominanci v dětské literatuře potvrdilo nakladatelství Baobab.

 

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2018, kterou pořádá Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví, již zná oceněné. V 54. ročníku soutěže ocenila mezinárodní odborná porota celkem 33 publikací. V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení, nejkrásnějším katalogem je Pocta suknu: Textil v kontextu umění. Kategorii knih pro děti opět ovládlo nakladatelství Baobab. Své ceny také udělily Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Svaz polygrafických podnikatelů a Památník národního písemnictví společně s Uměleckoprůmyslovým museem. Slavnostní ceremoniál proběhl 5. dubna 2019 v CAMP – Centrum architektury a městského plánování, vyhlášením provázeli herci Marek Daniel a Arnošt Frauenberg. Program doplnil svou přednáškou britský grafický designér John Morgan. Ten přijel na pozvání 20YY Designers, kteří se postarali o grafickou koncepci slavnostního vyhlášení a katalogu tohoto ročníku soutěže.

Z 264 publikací přihlášených do 54. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku, ocenila mezinárodní odborná porota ilustrační, grafické a polygrafické zpracování u více než 30 z nich. V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení, kterou vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze jako první publikaci v edici Katedra. 

V kategorii Krásné literatury se na prvním místě umístila kniha Moc a vzdor nakladatelství Filip Tomáš – Akropolis v grafické úpravě Juraje Horvátha. Svou dominanci v kategorii Literatura pro děti a mládež potvrdilo nakladatelství Baobab. To obsadilo první tři oceněná místa a zvítězilo s dětskou knihou Bydlíme!, která vysvětluje dětem rozdíly v bydlení lidí a zvířat. Porota ocenila vynikající typografické zpracování a celkový zážitek z knihy. Ilustrovaný česko-anglický abecedář ABCZ aneb H jako Havel, který přibližuje českou kulturu v mnoha oblastech, byl oceněn v kategorii Učebnice. Zejména u této kategorie ocenila porota zvyšující se kvalitu. Nejkrásnější knihou o výtvarném umění je Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny Spolku Trafačka. „Vítězí silný koncept. Kniha v materiálovém pojetí desek naprosto přímočarým, nekompromisním a autentickým způsobem odráží téma, výsledek je navíc vizuálně velmi atraktivní,“ zhodnotil publikaci člen výtvarné poroty Jiří Toman. Nejkrásnějším katalogem byl vyhlášen průvodce stejnojmenné výstavy Pocta suknu: Textil v kontextu umění uměleckého centra 8smička v Humpolci. Oceněn byl i za polygrafické zpracování. Autorská publikace V znamení pentódy, na které po dobu tří let spolupracovali Jan Čumlivski, Palo Čejka a Tomáš Klepoch, byla oceněna v kategorii Bibliofilie a autorské práce. Ministerstvo kultury České republiky každou z vítězných knih ohodnotilo částkou 50 000 Kč.

Další ocenění se udělovala ve specializovaných kategoriích. Památník národního písemnictví vybral nejlepší studentské práce a udělil grafičce Lucii Lučanské z Vysoké školy uměleckoprůmyslové cenu Arna Sáňky, pojmenovanou po zakladateli soutěže, za soubor příspěvků Mujina napsaný podle japonské legendy. Spolek českých bibliofilů jako již tradičně zvolil laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga. Stala se jím s bakalářskou prací Příběh nebe a země Veronika Hanzlíková, studentka ateliéru Grafického designu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu Matěji Lipavskému za ilustraci knihy Věry Jirousové Twetty 1956–1963. Spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze udělil Památník národního písemnictví cenu pro mladého tvůrce do 30 let, kterou si odnesl Jindřich Janíček z nakladatelství Take Take Take za grafickou úpravu publikace koncipované jako rodinné album Anonym 1968–1984. Nakladatelství Take Take Take bylo úspěšné i v dalších kategoriích. Druhá místa obsadilo v kategoriích Odborná a Krásná literatura s Ilustrovanou ústavou České republiky a klasikou české literatury Stín kapradiny ve výrazné grafické úpravě.

Slavnostní vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018, které proběhlo 5. dubna 2019 v CAMP – Centru architektury a městského plánování, doplnil svou přednáškou britský grafický designér John Morgan. Profesor designu, typografie a knižní úpravy na Akademii umění v Düsseldorfu a také spoluzakladatel Abyme, nezávislého vydavatelství knižních edicí a autorských písem, založeného v roce 2017. Ve své přednášce hovořil o nejvýznamnějších projektech: označení galerie Tate Britain, artdirekce časopisu ArtReview nebo designu modlitební knížky pro anglikánskou církev. Součástí vyhlášení byla i výstava nominovaných a oceněných nejkrásnějších knih, které budou dále prezentovány na mezinárodní přehlídce Designblok, v Moravské galerii v Brně, nově v galerii českého designu CZECHDESIGN, ale i na zahraničních knižních veletrzích. Autory katalogu a vizuální podoby slavnostního ceremoniálu 54. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku byli Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček.

Kompletní přehled oceněných knih

 

Kontakt:
Bc. Veronika Havlíková
PR Manager PNP
Oddělení prezentace sbírky, Pelléova 20/70
160 00 Praha 6 - Bubeneč
T: +420 778 757 662
M: +420 605 502 723
E: havlikova@pamatnik-np.cz
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.