Nastavení cookies

Národní technické muzeum zve na sobotu 2. října 2021 na přednáškový program s názvem „Hladká přistání“

29.09.2021 12:18|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum ve spolupráci s Balonklubem Praha pořádá v sobotu 2. října 2021 přednáškový program „Hladká přistání“, který bude věnován počátkům balonového létání v českých zemích, osobnosti první české pilotky Boženy Laglerové i současné vzduchoplavbě. Všechny tyto události připomínáme při příležitosti kulatých výročí.

 

Program sobota 2. října 2021 Přednáškový sál Národního technického muzea:

14:00-14:55
Michal Plavec, Národní technické muzeum: První větroplavci v zemích Koruny české (1790-1791) Jean Pierre Blanchard a hrabě Jáchym ze Šternberka

14:55-15:00
Přestávka

15:05-15:25 
Čtení ze vzpomínek první české pilotky Boženy Laglerové — připomínka jejích dvou kulatých jubileí

15:25-15:30
Přestávka

15:30-16:00 
Ing. Vladimír Lacina, Balonklub Praha: Balonklub Praha — Počátek novodobé vzduchoplavby

Vstupenky je možné zakoupit v sobotu 2. října 2021 na pokladně muzea od 13:30 
Cena: 100 Kč plné vstupné, 60 Kč snížené vstupné

V 16:00 po skončení přednášek se uskuteční program Balonklubu Praha s volným letem balonů z Letenské pláně. V případě špatného počasí bohužel balony nebudou moci vzlétnout. Prosíme berte v patrnost, že se program může změnit. Časový rozvrh přednášek zůstává stejný. 

 

Kontakt:
Bc. Jan Duda

Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00  Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.