Národní technické muzeum zahájilo za účasti ministra kultury realizaci projektů IROP

29.11.2018 13:05|ministerstvo

Ministr kultury  Antonín Staněk se  dnes v dopoledních hodinách zúčastnil slavnostního zahájení projektů Národního technického muzea „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ a „Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM“.

 

Slavností zahájení projektů proběhlo v prostorách budoucího Muzea železnice a elektrotechniky, které Národní technické muzeum plánuje vybudovat ve svém areálu na Masarykově nádraží v památkově chráněných objektech bývalých dílen. Muzeum železnice a elektrotechniky NTM by mělo být veřejnosti zpřístupněno v roce 2026. Akce se zúčastnil generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, zástupci Ministerstva kultury a další čestní hosté.

Národní technické muzeum tak uspělo s projekty za téměř 60 milionů Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolové výzvy č. 76: MUZEA II, který je jedinečnou příležitostí zachování, ochrany, propagace a rozvoje přírodního a kulturního dědictví České republiky. Cílem projektu „Restaurování kolejových vozidel ze sbírky železničního muzea NTM“ je obnova 3 unikátních parních lokomotiv 210.001 „Serenyi“, 411.019 „Conrad Vorlauf“ a 464.102 „Ušatá“ i zlepšení podmínek pro jejich uchovávání a prezentaci v Železničním depozitáři NTM v Chomutově.  Projekt „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II.“ je v pořadím druhým investičním projektem IROP, který je realizován v depozitárním areálu NTM v Čelákovicích. Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro dlouhodobé uložení rozměrných a těžkých předmětů a dále zabezpečení areálu.

Základní záměrem obou projektů je uchování kulturního bohatství České republiky tím, že se zlepší podmínky pro toto uchování a prezentaci a  bude provedena i kompletní restaurátorská obnova unikátních předmětů. Do projektu byly zařazeny lokomotivy ze sbírky Národního technického muzea, které jsou velmi cenné z pohledu dokumentačního a zároveň jsou v současné době poškozeny dlouhodobým nevyhovujícím způsobem uložení. Díky projektu zároveň bude moci být tato část sbírkového fondu nově prezentována veřejnosti.“

Antonín Staněk, ministr kultury

Podrobné informace – tisková zpráva NTM

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.