Národní technické muzeum vystavuje v muzeu v České Skalici

17.07.2019 13:55|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum představí tři úspěšné putovní výstavy v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Od 16. července 2019 si zde budou návštěvníci moci prohlédnout výstavy „První den míru“, „Karel Čapek. Fotograf“ a „Splněné sny. Odvěká touha létat.“

 

Výstava „První den míru“ na 12 panelech přibližuje spojenecké nálety na území Čech a Moravy za 2. světové války. Přináší jasnější pohled na nálety Rudé armády v první mírový den 9. května 1945, kdy byla těžce bombardována například Mladá Boleslav, Mělnicko, Liberecko a Ždírec nad Doubravou a Krucemburk na Českomoravské vrchovině. Kromě fotografií jsou na výstavě představeny kopie operačních svodek 2., 5. a 8. letecké armády, která během 8. a 9. května 1945 uskutečnila celkem 6117 bojových vzletů z toho většinu nad Čechami, Lužicí a Moravou. Výstava tak doplňuje diskuzi o účelu amerických náletů na Čechy a Moravu za druhé světové války o rozbor sovětských náletů, který nebyl do nedávné doby možný.

Cílem výstavy „Karel Čapek. Fotograf“ bylo připomenout, že Karel Čapek nebyl pouze známý spisovatel, dramatik, básník, kritik, překladatel, estetik a filozof, ale že se zapsal také do dějin české fotografie. Ačkoliv se samotnému fotografování věnoval poměrně krátkou dobu, zanechal za sebou zajímavé fotografické dílo. Převážně se věnoval fotografování věcí, které ho obklopovaly, ať již se jednalo o rostliny, psací stůl, anebo o různé kuchyňské náčiní. Zajímavé jsou také fotografie z cest. Fotografie Karla Čapka jsou na výstavě představeny formou reprodukcí na panelech. 

Výstavou „Splněné sny. Odvěká touha létat“ je věnována lidovému létání v československé historii. Od třicátých let 20. století se zkoušely různé cesty, jak létání umožnit co největšímu počtu zájemců. Představitelé ministerstva veřejných prací a Masarykovy letecké ligy hledali cestu, jak vyrobit letadlo dostupné širšímu okruhu zájemců. Mělo mít i s motorem cenu kolem 60 tisíc korun, což můžeme porovnat s cenou automobilu střední třídy v té době. Velkou výzvou byla vyvinout pro takové lidové letadlo lehký motor o odpovídajícím výkonu. A právě tyto motory i s jejich příběhy můžete vidět na výstavě Splněné sny. Velká část výstavy pak představuje ženy v historii českého letectví. Tuto výstavu jsme doplnili o několik příběhů, které se váží přímo k regionu – majitelé náchodského panství a létání, Náchodsko a druhá světová válka, letiště Vysokov a úlet za svobodou.

Mgr. Adam Dušek
Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
​Kostelní 42, 170 00, Praha 
M: +420 774 426 828
E: adam.dusek@ntm.cz
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.