Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2018

14.05.2019 18:34|příspěvkové organizace

Vyhlášení vítězů XVII. ročníku soutěže proběhne 16. května 2019 od 14,00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

 

Do XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se přihlásilo 58 muzeí a galerií z celé České republiky celkem 93 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní publikace roku 2018 se 43 soutěžními projekty, následovaná 39 projekty v kategorii Muzejní výstava roku 2018, do soutěžní kategorie Muzejní počin roku 2018 se přihlásilo 11 projektů. 

Přihlášky všech soutěžních projektů, vč. doprovodné dokumentace jsou k dispozici na webových stránkách soutěže na adrese http://www.gloriamusaealis.cz.

Akce se koná pod záštitou radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovní ruch hlavního města Prahy Hany Třeštíkové. 

Partnery slavnostního vyhlášení jsou: Obecní dům, a. s., Národní muzeum, Hlavní město Praha, Český rozhlas, AV Media, a. s., Three Brothers Production. 

Hlavním mediálním partnerem ceremoniálu je: Česká televize. Mediálními partnery akce jsou: Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.

Na scéně slavnostního ceremoniálu bude tentokrát připomenuto 30. výročí sametové revoluce. To se stalo také podkladem pro zpracování grafického layoutu XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., v této souvislosti pro rok 2019 rovněž vyhlásila na http://www.muzea20stoleti.cz v rámci cyklu Muzea a 20. století mediální kampaň na téma „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce“. 

Ve spolupráci s agenturou CzechTourism byly připraveny soupisy všech oceněných projektů v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis za období 2002–2017, které jsou k dispozici na webových stránkách http://www.gloriamusaealis.cz a také na portálu Kudyznudy.czkde byla spuštěna prezentace soutěže v sekci Kultura – Muzea a galerieSpeciální logo upozorňuje návštěvníky na instituce, které v uplynulých ročnících získaly ocenění, u každého muzea se pak objevuje soupis všech cen za dobu trvání soutěže.

Více informací na http://www.gloriamusaealis.czhttp://www.muzeumroku.cz

Nominace XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018
Muzeum roku 2018

Kontakt:
Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka AMG

Mgr. Monika Benčová
tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
T: +420 224 210 037–9, +420 736 438 611
E: amg@cz-museums.czgloria@cz-museums.cz
W: http://www.cz-museums.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.