Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2018

14.03.2019 12:46|příspěvkové organizace

Od 1. ledna 2018 do 28. února 2019 probíhal již XVII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, do kteréhopřihlásilo 58 muzeí a galerií z celé České republiky celkem 93 projektů.

 

Nejsilnější kategorií se stala Muzejní publikace roku 2018 s 43 soutěžními projekty, následovaná 39 projekty v kategorii Muzejní výstava roku 2018, do kategorie Muzejní počin roku 2018 se pak přihlásilo 11 projektů.

Přihlášky všech soutěžních projektů včetně doprovodné dokumentace jsou k dispozici na webu soutěže v sekci Přihlášené projekty.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2018 se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 od 14,00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze!

Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz

Tisková zpráva v plném znění


Kontakt:
Mgr. Monika Benčová
tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1
T: +420 224 210 039
M: +420 736 438 611
E: gloria@cz-museums.cz
W: www.gloriamusaealis.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.