Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2017, XVI. ročník

09.05.2018 13:04|příspěvkové organizace

XVI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealisý společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM, z. s.

 

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již šestnáctým rokem upozorňuje na špičkové výkony muzejních institucí. Každoročně se zvyšující úroveň projektů získala tentokrát konkurenta ve výrazném navýšení počtu přihlášek – do XVI. ročníku se přihlásilo rekordních 99 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2017 s celkem 43 přihlášenými projekty, následovaná 41 projekty soutěžícími v kategorii Muzejní publikace roku 2017, do kategorie Muzejní počin roku 2017 se pak přihlásilo 15 projektů. 

Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii je Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70 000 Kč. Jeden z projektů může získat Cenu Českého výboru ICOM, která je udělovaná projektům významně přispívajícím k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Cena Českého výboru ICOM je honorovaná finanční částkou 30 000 Kč.

Mediální tvář soutěže tvoří čestný výbor, v němž jsou zastoupeni představitelé našich předních kulturních, vědeckých i společenských institucí. Po dobu trvání soutěže nad ní čestný výbor přebírá svoji záštitu a navrhuje jednomu z projektů udělit Cenu čestného výboru soutěže.

Soutěžní rok probíhal od 1. ledna 2017 do 28. února 2018 a soutěžilo v něm 62 muzeí a galerií z celé České republiky.

V roce 2017 měli návštěvníci muzeí a galerií v České republice možnost již potřetí zvolit vítěze soutěže Muzeum roku. Během slavnostního ceremoniálu budou vyhlášeny výsledky III. ročníku návštěvnické soutěže, která probíhá na portálu do-muzea.cz – bude odhaleno pořadí institucí na prvních třech místech a z návštěvníků, kteří se aktivně zapojili do hodnocení, budou vylosováni tři výherci, jež obdrží zajímavé ceny.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2017 proběhne ve čtvrtek 17. května 2018 od 14,00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). 

Podobně jako v předchozích letech se ceremoniál ponese v duchu divácky atraktivní koncepce, která zahrnuje ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce či události. Na scéně budou tentokrát prezentována významná jubilea roku 2018. Muzejní instituce nezůstanou při vzpomínce na tato výročí stát stranou, neboť mají ve svých sbírkách mnoho autentických dokladů. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., pro rok 2018 proto zároveň vyhlásila na http://www.muzea20stoleti.cz v rámci cyklu Muzea a 20. století mediální kampaň na téma „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové války“. Během roku 2018 probíhá také kampaň Společné století“, kterou připravila agentura CzechTourism. Na http://www.spolecnestoleti.cz jsou k nalezení nejen historické milníky České a Slovenské republiky, ale i oficiální akce, které budou připraveny v roce 2018 ve všech regionech České republiky.

U příležitosti vzpomínaného 100. výročí vzniku samostatného československého státu přichystala Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., i další kampaň na téma „100 osobností českého muzejnictví“, jejímž cílem je upozornit na významné zástupce oboru, kteří stáli u jeho počátků či přispěli k pozitivnímu rozvoji, a to jak na národní tak regionální úrovni. Portréty osobností zaslaných mezi prvními se staly podkladem pro zpracování grafického layoutu XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.

Více informací na http://www.gloriamusaealis.czhttp://www.muzeumroku.cz

 

Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1

Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG

Mgr. Monika Benčová, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

tel.: +420 224 210 037–9, +420 736 438 611

e-mail: amg@cz-museums.czgloria@cz-museums.cz

http://www.cz-museums.czhttp://www.gloriamusaealis.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.