Národní muzeum v přírodě představilo program na rok 2019

02.05.2019 10:30|příspěvkové organizace

Národní muzeum v přírodě představilo na tiskové konferenci v Praze dne 30. dubna 2019, za účasti náměstka ministra kultury Jiřího Vzientka, nový program návštěvnické sezóny 2019.

 

Národní muzeum v přírodě vzniklo 11. prosince 2018 a  sdružuje čtyři jedinečné instituce působící v odlišných regionech; Hanácké muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina, Muzeum v přírodě Zubrnice a Valašské muzeum v přírodě.

„Naším společným zájmem je interpretace kulturního dědictví veřejnosti prostřednictvím prezentace lidových řemesel, zvykosloví, folkloru, výstavní a edukační činnosti,“  sdělil generální ředitel Jindřich Ondruš. „ Během čtyř měsíců od sloučení muzeí jsme usilovně a kreativně pracovali na nové tváři muzea. Pro nové logo jsme si zvolili jeden z tradičních symbolů používaných v lidové kultuře doplněný o prvek moderního písma. Díky grafickému zpracování vytvářejí tradiční geometrické tvary půvabný a zároveň moderní, nadčasový symbol. Současně jsme připravili atraktivní webové stránky, které vycházejí z nově vytvořené korporátní identity naší instituce a budou dynamicky reflektovat dění v muzeu,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel muzea. 

Nové logo symbolizuje květ, v jehož středu je zobrazen kalich květu orámovaný čtvercem. Čtverec znamená ideální půdorys budov a jeho umístění říká, že středobodem činnosti muzea v přírodě je lidová architektura. Je vsazena do přírodního prostředí, dotvářeného uměle. V symbolické rovině čtverec znázorňuje čtyři světové strany (otevřenost světu) a stabilitu. Tečky kolem květu znamenají paprsky vyzařované energie čtyř spojených institucí do okolního světa, zároveň představují lidový ornament s dlouhou tradicí, která spojuje všechna čtyři muzea. Využívá základní geometrický tvar kruhu.

Autorem loga a vizuálního stylu je grafické Studio 6.15 ze Zlína.

Program návštěvnické sezóny 2019

Kontakt:
Ing. Jindřich Ondruš
generální ředitel
Národní muzeum v přírodě
T: +420 571 757 101
E: ondrus@vmp.cz

Bc. Pavlína Polášková
pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě
T: +420 571 757 173
E: polaskova@vmp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.