Národní muzeum představí život Antonína Čermáka a slavné chvíle Čechů v Americe

19.06.2018 12:20|příspěvkové organizace

Národní muzeum pořádá v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea ve čtvrtek 21. červnavečer věnovaný jedné z nejslavnějších krajanských osobností v USA, Antonínu Čermákovi (1873-1933) – americkému podnikateli a starostovi Chicaga českého původu. ​

 

Město s nejhorší pověstí, Al Capone, prohibice, podsvětía tvrdý boj demokratického politika za nastolení pořádku legitimními prostředky.Nejen o tom bude večer v Náprstkově muzeu.

Letošní osmičkový rok nám připomene jak události české, tak i ty za oceánem. Češi nejen v Chicagu za první světové války od počátku významně podporovali Masarykův odboj a zasloužili se nemalým dílem o vznik Československa.To si bude Národní muzeum připomínat i 28. října v rámci vyvrcholení oslav 200 let od svého založení prostřednictvím výstavy Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, jejímž slavnostním otevřením se návštěvníkům zpřístupní i část zrekonstruované Historické budovy.

A právě sté výročí od založení Československa je jedním z důvodů, proč v letošním roce pořádá Národní muzeum večer věnovaný Antonínu Čermákovi. Krajanský život, na počátku 20. století již velice pestrý, dal vyrůst mnohým osobnostem za první světové války i později. Zejména pak v „druhém největším českém městě“, tj. Chicagu. Ze tří úhlů pohledů (žurnalista a scénárista, historik, knihovnice) se seznámíme nejens postavou Antonína Čermáka a dobou, která ho obklopovala,alei s krajany, kteří mu v čechoamerické historii předcházeli.

Program

Kontakt:
Mgr. Kristina Kvapilová

odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz
W: www.nm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.