Národní muzeum otevírá v Muzeu české loutky a cirkusu výstavu Profese scénograf. Proměny scénické výpravy ve sbírkách Národního muzea

27.11.2018 09:01|příspěvkové organizace

Pro všechny, kteří by rádi nahlédli do výtvarné sbírky Divadelního oddělení Národního muzea, bude k vidění v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích jedinečná výstava s názvem Profese scénograf. Proměny scénické výpravy ve sbírkách Národního muzea. Součástí zahájení této výstavy je i veřejná vernisáž, která proběhne ve středu 28. listopadu od 16 hodin.

 

Výstava seznamuje nejširší veřejnost s nesmírně bohatou a atraktivní sbírkou zaměřenou na divadelní scénografii. V původním smyslu se scénografií rozumí výtvarná stránka inscenace, tedy ztvárnění prostoru pro divadelní hru. Návštěvníci se na výstavě Profese scénografseznámí s významnými scénografy, kteří působili na území dnešní České republiky v různých historických epochách. Fenomén scénografie se tak představí jako umění a řemeslo, které se vyvíjelo spojením výtvarného umění, divadla a architektury. Širší časové období současně umožňuje ukázat i jemnější stylové posuny, programové odlišnosti dobových směrů i jednotlivých autorů či estetické a názorové konfrontace.  

Ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea budou k vidění originální artefakty, zejména scénické návrhy, svědčící o vývoji divadla a jeho forem, o jevištním prostoru i scénickém provozu na našem území za posledních více než tři sta padesát let. 

 „Rádi bychom ale upoutali pozornost návštěvníků i k širším souvislostem tématu. Nejen, že ty návrhy a makety scén jsou krásné a jsou tedy schopny esteticky fungovat i osamoceně, i když byly a jsou určeny primárně pro divadlo, pro spojení s dalšími složkami jevištního výrazu. Chceme scénografii ukázat jako jednu z odvěkých divadelních profesí, která se vyvíjí tím, jak do svých nástrojů a prostředků přibírá nepřeberné impulsy uměleckého, technického, společenského i duchovního života. Proto jsme po dlouhých úvahách sáhli i do hlubších a starších vrstev, například do ukázek barokní typové dekorace,“ říká teatrolog a současně autor výstavy Libor Vodička. 

Výstava představuje rytiny italského výtvarníka a architekta Giuseppe Galli-Bibieny (1696–1757), který také působil na pražském královském dvoře. Provedení Fuxovy opery Costanza e Fortezza, v jím navržené divadelní budově a dekoracích, u příležitosti korunovace Karla V. za českého krále (1724), se stalo jednou z nejvýznamnějších událostí barokní divadelní kultury na našem území. Vrcholnou podobu kukátkového jeviště a typové dekorace dokládá maketa scény antického města Angelo Quaglia (1829–1890), jenž působil jako jevištní výtvarník v 80. letech 19. století v Prozatímním a Národním divadle v Praze. Moderní výtvarné tendence ve scénografii představuje výběr ukázek z díla Josefa Čapka, Bedřicha Feuersteina, Vlastislava Hofmana, Františka Muziky, Václava Špály, Aloise Wachsmana a Františka Zelenky, předních českých malířů a výtvarníků, kteří spolupracovali s velkými scénami (Národní divadlo v Praze, Divadlo na Královských Vinohradech, Slovenské národné divadlo v Bratislavě aj.) i malými avantgardními divadélky (Dada, Osvobozené divadlo aj.). 

Syntetizující tendence druhé poloviny dvacátého století zastupují František Tröster a Josef Svoboda. Mladší generaci, která od 60. let minulého století razila programovou cestu odklonem od zdobivé výtvarnosti, iluzivnosti a popisnosti k tzv. akční scénografii, na výstavě Profese scénografzastupují Jaroslav Malina a Jan Vančura. „Ukázkou postmoderního mixu hravých postupů náš výběr uzavírá maketa jedné ze scén architekta Daniela Dvořáka z nedávné doby,“ dodává autor výstavy Libor Vodička.  

Výstava Profese scénograf. Proměny scénické výpravy ve sbírkách Národního muzeabude k vidění do 16. dubna 2019v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích.

 

Kontakt:
Mgr. Kristina Kvapilová

vedoucí odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 352
M: +420 724 412 255
E: kristina_kvapilova@nm.cz, press@nm.cz
W: www.nm.czwww.muzeum3000.cz

Kontakt do Národního muzea – Muzea české loutky a cirkusu Prachatice:
Mgr. et MgA. Hana Patrasová

kurátorka
T: + 420 388 385 714
M: + 420 724 412 269
E: hana_patrasova@nm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.