Národní kulturní instituce dnes

24.11.2017 11:30|příspěvkové organizace

Praha hostila na 70 představitelů významných kulturních institucí ze zemí Evropy a Východního partnerství v rámci 16. výročního zasedání autorů Kompendií kulturních politik a trendů v Evropě a otevřeného fóra pod názvem Kulturní instituce dnes.

 

Tématem zasedání byl stav a role národních kulturních institucí v současném společensko-politickém kontextu.

V uplynulém týdnu proběhlo v Praze v pořadí již 16. výroční zasedání autorů Kompendií kulturních politik a trendů v Evropě, které vyvrcholilo jednodenním otevřeným fórem pod názvem Kulturní instituce dnes. Hlavním organizátorem akce byl Institut umění – Divadelní ústav (IDU) za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl.m. Prahy.  Akce se uskutečnila při příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropy.


Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě je pravidelně aktualizovaný webový informační a monitorovací systém, který se zabývá kulturními politikami, jejich nástroji, diskusemi a trendy v Evropě,“ přibližuje projekt Pavla Petrová, ředitelka IDU, která je zároveň autorkou profilu za ČR. Kompendium vzniklo v roce 1998 z iniciativy Rady Evropy jako společný projekt s nezávislou neziskovou společností ERICarts (Evropský institut pro komparativní kulturní výzkum) a je vytvářeno na základě sdílení zkušeností a partnerství nezávislých expertů na kulturní politiku, nevládních organizací a národních vlád. V současné době jsou v Kompendiu zahrnuty profily více než 40 zemí. 


Pražské výroční zasedání, které představilo nový model správy kompendií, hostilo téměř 70 účastníků z  Evropy a ze zemí Východního partnerství. Na uzavřeném jednání experti na kulturní politiku diskutovali její aktuální témata, jako je kultura a populismus či genderová rovnost.


Jednodenní otevřené fórum Kulturní instituce dnes na téma Mise a Role národních kulturních institucí v kontextu 100. výročí zrodu národních států ve střední a východní Evropě, které proběhlo v prostorách Pražské křižovatky, zahájil hlavním proslovem profesor Pascal Gielen z Antwerp Research Institute for the Arts ARIA z Belgie, který představil originální myšlenku proměny kulturních institucí v „kon-stituce“. Následovaly dva diskusní panely – Národní kulturní instituce jako nástroj populismu? a Ztrácejí národní kulturní instituce svoji legitimitu? Účast v panelu přijali zástupci z ČR, Srbska, Maďarska, Německa, Rumunska a Rady Evropy.  Fórum se vrátilo k tématu, které bylo v 90. letech diskutováno především v souvislosti s demokratickou transformací ve střední a východní Evropě. Živá diskuse, kterou mluvčí vyvolali v auditoriu, prokázala potřebu redefinovat význam umění pro stát jako společenskou entitu v  období sílících dopadů  austerity a nacionalistických tendencí. 


Záznam fóra včetně úvodní přednášky profesora Gielena je ke stažení zde.

 

Kontakt:
Judita Hoffmanová

Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění – Divadelní ústav
T: +420 224 809 196
M: +420 721 721 238
E: judita.hoffmanova@divadlo.cz 
W: idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.