Nastavení cookies

Národní knihovna získala vzácný středověký dokument

10.06.2019 15:15|ministerstvo

Národní knihovna vydražila na aukci vzácný notářský instrument z roku 1406 napsaný na pergamenu o rozměrech 54,2 x 52 cm za 15,5 milionů korun, které na nákup poskytlo ministerstvo kultury.

 

„Těší mě, že se ministerstvo kultury podílelo na získání dalšího vzácného přírůstku do sbírky Národní knihovny. Dokument nám nabízí pohled do majetkových vztahů rodiny přes vzdálenost větší, než půl tisíciletí, a to je unikát hodný naší pozornosti,“ řekl ministr kultury Antonín Staněk.

Aukce rukopisu se za Národní knihovnu ČR zúčastnil generální ředitel Martin Kocanda. „Notářský instrument by se dal připodobnit k dnešním soudním protokolům. Takových dokumentů se logicky dochovalo velmi málo, protože měly většinou význam jen pro dvě strany sporu v tu danou dobu. Dnes se jedná o důležitý vhled do tehdejší právní praxe," vysvětluje Martin Kocanda.

Vydražený rukopis nabízí pohled do rodinných vztahů v pozdním středověku. Týká se sporu mladšího bratra, univerzitního scholára, se starším bratrem o dědictví po zemřelém otci a v souvislosti s tím i s ovdovělou matkou, která se znovu vdala. Jako pramen je tato písemnost důležitá zejména pro pochopení majetkových vztahů a majetkových sporů v tehdejší době, dále je také zásadní pro doplnění životopisu pozdějšího lékaře Jana z Borotína, stoupenec Mistra Jana Husa. 

"Pro Národní knihovnu má tento rukopis velký význam. Dnes v našich fondech disponujeme traktáty a dokumenty, které popsují teoreticky právo a obsah procesů tehdejší doby, ale díky tomuto rukopisu vidíme, jak probíhalo praktikování práva v praxi," dodal Martin Kocanda.

Celý název aukční položky zní "Notářský instrument Martina, kdysi Havla z Trnavy, ze dne 2. prosince 1406 zveřejňuje rozsudek Blažeje řečeného Vlk ze Strážně, děkana královské kaple Všech svatých a konzervátora pražské univerzity, ve sporu scholára pražské univerzity Jana z Borotína proti Pechovi z Borotína o dědictví."

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.