Národní galerie získala cenu Mezinárodní rady muzeí za expozici První republika

17.05.2019 10:19|příspěvkové organizace

Sbírková expozice 1918–1938: První republika získala Cenu Českého výboru ICOM v rámci národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Expozici otevřela vloni Národní galerie Praha při příležitosti 100. výročí založení Československa.

 

Expozice ve Veletržním paláci byla oceněna ve zvláštní kategorii Cena Českého výboru ICOM. Mezinárodní rada muzeí (International Council of Museums – ICOM) je mezinárodní nevládní nezisková organizace se statusem konzultanta UNESCO. Rozsáhlý výstavní projekt připravila Anna Pravdová, kurátorka Národní galerie Praha.

1918–1938: První republika představuje umění očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry.

Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen, August Brӧmse, Maxim Kopf, Wenzel Hablik ad.) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ad.), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vyhlašují Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM.

Expozici1918–1938: První republika představuje video Národní galerie Praha, které je k vidění zde.

1918–1938: PRVNÍ REPUBLIKA
Od 24/10 2018
Veletržní palác – 3. patro
Kurátorka: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou

Národní galerie Praha děkuje všem zapůjčitelům děl: Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum, Kunsthalle Praha, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Národní filmový archiv, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Národní muzeum – Historické muzeum, Oblastní galerie Liberec, Památník národního písemnictví v Praze, Slovenská národní galerie, Tate, Londýn, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Východoslovenská galerie, Košice, Východoslovenské muzeum v Košicích & soukromé sbírky

Kontakt:
Tereza Ježková
Vedoucí Odboru marketingu a PR
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.